Suomessa tulee olla selkeä linja: rasismia emme hyväksy, ihmisarvon loukkaamattomuus ja yhdenvertaisuus on perusarvojamme, ja ääriliikkeille ei pidä antaa tilaa. Tämän pitää näkyä sanoissa ja teoissa – niin politiikan linjauksissa kuin meidän jokaisen arkipäivässä. Ihmisarvo on aina yhdenvertainen.

Puhumme nyt perusarvoista. Se ei ole hallituksen asia tai opposition asia vaan koko yhteiskuntamme asia. Nyt käytävä vilkas yhteiskunnallinen keskustelu osoittaa, että tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisessä meillä on Suomessa vielä paljon tehtävää. On tärkeää, että opimme ymmärtämään paremmin rasismin muotoja, esiintymistä ja omaa toimintaamme sen tekijänä tai hiljaisena hyväksyjänä. Rasismiin ja syrjintään puuttuminen on ihan jokaisen asia. Meidän kaikkien on voitava – ja saatava – olla mukana rakentamassa Suomea, jossa jokainen voi elää turvassa ja hyväksyttynä.

Yhdenvertaisuus on myös sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden asia. Tärkeä opetus Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan on puolustajan yhtenäisyys ja tahto puolustaa omaa maataan ylivoimaiseltakin tuntuvan vihollisen edessä. Suomen turvallisuuden tärkein tekijä on yhtenäinen Suomen kansa, minkä merkitys korostuu näinä maailmanpolitiikan epävarmoina aikoina. On myös hyvä huomioida, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustana ovat oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia.

Olen huolestunut yhä kärjekkäämmäksi käyvästä ja vastakkainasettelua edistävästä keskusteluilmapiiristä. Vaikka edelleen onneksi on myös asiallista keskustelua, vaikuttaa suuntaus menevän yhä enemmän tahallaan kärjistävään, epäasialliseen ja toisiamme haukkuvampaan tyyliin.

Tarvitsemme keskusteluilmapiiriimme ryhtiliikkeen. Rakentava keskustelu on demokratian, yhdenvertaisuuden ja toimivan yhteiskunnan perusedellytys. On sitten kyse rasismista tai jostakin muusta yhteiskunnallisesta asiasta. Kyse ei ole sananvapauden kaventamisesta vaan sananvapauteen liittyvästä vastuusta. Kyse on toisiamme kunnioittavasta tavasta keskustella asioista. Erilaiset näkökulmat ja näkemykset ovat yhteiskuntamme ja demokratian rikkaus – kunhan ne esitetään rakentavalla tavalla sekä toisiamme kuulevalla tavalla.

Presidentti Kyösti Kallion aikanaan lausumat sanat ovat ajankohtaiset edelleen: ”Kansakunnan menestys vaatii sisäistä rauhaa. Mitä pienemmiksi vastakohdat käyvät, olipa sitten kysymys kielellisistä tai eri yhteiskuntaluokkien ja aatesuuntien välisistä eroavaisuuksista, sitä parempi isänmaalle.”

11.9.2023

Jarno Limnell
Kansanedustaja, Sotatieteiden tohtori