Kokoomus nimesi ensimmäiset ehdokkaat 2024 eurovaaleihin

Julkaistu: 29.10.2023

Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimennyt puolueen ensimmäiset kuusi ehdokasta ensi kesäkuun eurovaaleihin. Nimetyt ovat Mika Kasonen, Maria Miala, Sirpa Pietikäinen, Aura Salla, Jocka Träskbäck ja Henna Virkkunen.

Helsingissä sunnuntaina järjestetty kokoomuksen puoluevaltuusto on nimittänyt puolueen ensimmäiset kuusi ehdokasta ensi kesäkuussa järjestettäviin europarlamenttivaaleihin. Nimetyt ovat Mika Kasonen (Uusimaa), Maria Miala (Helsinki), Sirpa Pietikäinen (Häme), Aura Salla (Helsinki), Jocka Träskbäck (Pirkanmaa) ja Henna Virkkunen (Keski-Suomi).  

“Kokoomuslaisten pärjääminen vaaleissa on erittäin tärkeää, sillä maailmalla ja Suomessa mylläävät muutosvoimat ovat sellaisia, että kokoomuslaisille arvoille ja ihmisten osaamiselle on tilausta. Teitä tarvitaan luotsaamaan Suomea eteenpäin tässä myräkässä”, puheenjohtaja ja pääministeri Petteri Orpo sanoi kokouksessa pitämässään puheessa.

Nyt nimetyistä ehdokkaista kaksi eli Virkkunen ja Pietikäinen ovat istuvia meppejä ja hakevat uutta mandaattia. Yhteensä kokoomus tulee asettamaan täyden määrän eli 20 eurovaaliehdokasta. 

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit järjestetään kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntai 9.6.2024 ja ennakkoäänestys 29.5.–4.6.2024. 
Vaaleissa valitaan yhteensä 720 euroedustajaa eli “meppiä”, joista Suomesta valitaan 15.

Kokoomus kuuluu European People’s Party -puolueeseen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroopan parlamentissa.

Nimettyjen ehdokkaiden esittelyt:

Mika Kasonen. Kasonen on ylikonstaapeli Helsingissä ja toimii Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Kasosen mukaan sisäistä turvallisuutta ja kriisivalmiutta on vahvistettava, niin kotimaassa kuin Euroopassakin.

Kasonen näkee, että Nato-jäsenyydestä huolimatta Suomen täytyy pitää yllä uskottavaa puolustusta. Läheisyysperiaatetta ja kansallista päätöksentekoa pitää hänen mukaansa vahvistaa maa- ja metsätalouteen, metsästykseen ja reserviläistoimintaan liittyvissä päätöksissä. Velkaantumiskehityksen suuntaa pitää muuttaa ja vastustaa yhteisvelkoja.

Maria Miala on Kokoomusnuorten 1. vara-pj ja vastaa Kokoomuksen Nuorten Liiton kansainvälisestä vaikuttamisesta. Lisäksi hän on Helsingissä varavaltuutettuna ja Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen.
Mialan mukaan Euroopan Unionilla on valtava merkitys suomalaisten elämään.

EU:n pitää edistää vahvoja sisämarkkinoita ja huolehtia yhteisten ulkorajojen turvallisuudesta. Lisäksi pitää huolehtia oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta jokaisessa jäsenvaltiossa. EU:n pitää puolustaa keskeisiä eurooppalaisia arvojaan, kuten tasa-arvoa, demokratiaa ja sivistystä.

Sirpa Pietikäinen 
hakee peräti viidettä kautta meppinä. Pietikäinen haluaa rakentaa vaurasta, inhimillistä ja ekologista Eurooppaa. Pietikäisen mukaan vain vauras Eurooppa voi rakentaa hyvinvointia ja pitää huolta ympäristöstä.

Jokaisella on oikeus elää oikeusvaltiossa, jossa toteutuvat demokratia, moni-arvoisuus, kansalaisten perusoikeudet ja hyvän elämän edellytykset. Pietikäinen näkee, että on jo olemassa kaikki tarvittava tieto, raha ja osaaminen maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Suurin haasteemme on korviemme välissä.

Aura Salla on EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori, kokoomuksen kansanedustaja ja suuren valiokunnan jäsen, jolla on pitkä kokemus EU-tehtävistä Brysselissä. Auran tavoitteena on omavarainen Euroopan unioni, joka keskittyy ydintehtäviinsä eli talouteen, ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan sekä länsimaisten arvojen, vakaan turvallisuusympäristön ja demokratian edistämiseen. Suomi ja suomalaiset ansaitsevat Euroopan parlamenttiin asiantuntevia edustajia, jotka tuntevat eurooppalaisen politiikan kentän, EU-lainsäädännön ja sen miten Brysselissä toimitaan. Nyt on muutoksen aika.

Jocka Träskbäck
 on toiminut 30 vuotta yrittäjänä. Hän on Lempäälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja, aluevaltuutettu ja hallitustehtävissä useissa yrityksissä. Träskbäckin visio Euroopan unionista on sisäisesti ja ulkorajoilta turvallinen sekä nykyistä omavaraisempi unioni, jossa jäsenvaltiot kantavat itse vastuuta omasta taloudestaan ilman uutta yhteisvelkaa.

Suomalaiseen työhön ja yrittäjyyteen vaikuttavaa sääntelyä tulee vähentää ja maamme erityisasema maa- ja metsätalouden, teollisuuden sekä geopoliittisen aseman osalta tulee huomioida EU-päätöksenteossa paremmin.

Henna Virkkunen hakee kolmatta kautta meppinä. Virkkunen haluaa haluaa käyttää kokemustaan ja vaikuttamisen verkostoja suomalaisten hyväksi. Virkkunen haluaa rakentaa Eurooppa, joka on taloudellisesti menestyvä, turvallinen ja rauhallinen ja jossa ihmisarvo on jakamaton.

Virkkunen näkee, että talous on pohja hyvinvoinnille. Euroopan on oltava paikka, joka innostaa yrittämään, innovoimaan, investoimaan ja luomaan uutta. Liberaaleja arvoja on puolustettava, mutta samaan aikaan on ratkottava turvallisuuteen, ilmastonmuutokseen, energiasiirtymään ja digitaaliseen loikkaan liittyviä vaikeuksia.