Yrittäjäpainotteinen seminaari.Kansallinen Siivistysliitto ry ja Opintokeskus Kansio

Aika: 10.10.2019 klo 18:00
Paikka: Smart Works Plaza, Calle Maestra Angeles Azpiazu 14, Edificio Nawas