Kirjaraati

Kirjaraadit ovat aina maanantaisin klo 16.00 Ravintola Roosters'ssa. Niistä ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen.

Raadissa arvioitavan kirjan voi käydä ostamassa Kirjakauppa Hemongway'sta

Maanantaina 24.2 on kevään ensimmäinen kirjaraati, jossa käsiteltävänä kirjana on Mart Laarin "Viro vuonna nolla".

 

Mart Laar oli historian opettaja ja -tutkija, mutta oliitikkona untuvikko, kun hänestä 32-vuotiaana tuli itsenäistyneen Viron ensimmäinen ppääministeri. Vuosina 1992-94 Laarin johtama hallitus toteutti joukon radikaaleja uudistuksia, tyhjensi maan Venäjän asevoimista ja käänsi katseen länteen. Ulkomailla Viroa pidettiin siirtymätalouden esimerkkimaana, mutta kotimaassa tilanne ei ollut ruusuinen: skandaali seurasi toistaan.

 

Erityistä huomiota maailmalla herätti tasaveron käyttöönotto. Vain yhden taloustieteellisen kirjan, Milton Friedmanin "Vapaus valita" lukeneena Laar  kuvotteli, että senideat on pantu käytäntöön jo muualla. Virolaiset taloustietelijät varoittivat, että se oli yhtä mahdotonta kuin veden päällä käveliminen. "Me vain kävelimme veden päällä, koska emmme tienneet sen olevan mahdotonta". Laarin ensimmäinen hallitus kaatui "ruplakriisiin", kun selvisi, että se oli myynyt pankkiholvissa maanneet ruplaat tsetseeneille. Dollareilla ostettiin aseita Israelista, kun kuukaan muu ei myynyt.

 

Laar toimi pääministerinä uudelleen 1999-2002, jolloin hänen tärkeimpiä tavoitteitaan olivat Viron jäsenyys Natossa ja Euroopan Unionissa sekä maan digitaalinen vallankumous ja sähköinen hallinto. Kaikki toteutuivat.

 

Laarin yksityisarkistosta valituin valokuvin ja asiakirjoin kuvitettu teos on silminnäkijän ja tekijän kuvaus eteläisen naapurimme toiseesta syntymästä itsenäisenä valtiona.

 

Mart Laar (s. 1960) on kaksinkertainen Viron pääministeri, jooka on toiminut myös maan puolustuministerinä. Hän on saanut useita kansainvälisiä tunnustuksia, kuten amerikkalaisen Cato-instituutin "Milton Friedman Prize for Advancing Liberty"-palkinnon. Laar onkirjoittanut lukuisia kirjoja historiasta.

09.12. maanantaina klo 16 oli vuoden viimeinen Kirjaraati Centron Rooster’sissa. Kirjana oli kärjekäs talouspoliittinen kannanotto nykyisen hallituksen talouspolitiikkaan. Onko se liian yksipuolinen ja kirjassa ehdotetut toimet talouslinjan uudistamiseen ja hyvinvoinnin kasvattamiseen mahdottomia toteuttaa? Kirjaraadin vetäjä Kaj Linden kutsuu oheisen johdantotekstin myötä kaikkia talouspolitiikasta kiinnostuneita joukolla mukaan keskustelemaan!

Björn Wahlroosin kirja ”Kuinkas tässä näin kävi?” julkaistiin tämän vuoden lokakuussa.

 Kuinkas tässä näin kävi? Miksi maallamme ei ollut malttia vaurastua on kiehtova kuvaus Suomen kehityksestä sodanjälkeisestä alhosta 2000-luvun vaihteen kärkimaaksi ja vaipumisesta kitukasvun ikeeseen. 

Björn Wahlroos painottaa kirjassaan, että Suomi on tienhaarassa: nykyisellä uralla ei voida jatkaa ja on valittava uusi suunta. Muuten Suomea uhkaa näivettyminen, kasvava työttömyys, valtiontalouden kriisi ja lisääntyvä maastamuutto. Alisuoriutuvasta maasta on taottava kasvava ja menestyvä digi-Suomi.

Suomi nousi sodan jälkeen menestyväksi taloudeksi, mutta juuttui sitten kekkoslaisen sekakomentotalouden ja Nokian menestyksen nostalgiaan. Suomen on vihdoin sopeuduttava avoimeen markkinatalouteen. Tarvitaan vaikuttavia uudistuksia ja panostuksia. Wahlroos viitoittaa Suomelle tietä kohti parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

”Suomella olisi edelleenkin kaikki edellytykset vaurastua. Oikeilla päätöksillä voisimme murtautua ulos nollakasvun noidankehästä”, Wahlroos kirjoittaa.

Björn Wahlroos (s. 1952) on kauppatieteiden tohtori ja toimii Sampo Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n hallitusten puheenjohtajana. Wahlroosilta on ilmestynyt aiemmin mm. Markkinat ja demokratia – loppu enemmistön tyrannialle (2012) ja Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta (2015).

 

11.11 kirjana oli  Erkki Liikasen "Olin joukossa nuorin"

 

Erkki Liikanen kuvaa omaelämäkerrallisessa teoksessaan Suomen polkua sodan jaloista Euroopan unioniin. Matka välirauhasopimuksesta Euroopan unionin jäseneksi vei 50 vuotta ja 100 päivää, ja se oli ihmeellinen kasvutarina. Sodan päätyttyä syntyivät suuret ikäluokat, jotka muuttivat Suomea suuresti. Liikanen kuului heistä viimeisiin.

Teoksessaan Olin joukon nuorin Liikanen kuvaa myös omaa matkaansa Mikkelin Lähemäeltä Helsinkiin ja edelleen Brysseliin. Kirjassa uskonnollisessa perheessä varttuva nuori mies käy läpi koettelemuksia, löytää elämänsä rakkauden ja lähtee mukaan politiikkaan. 1970- ja 1980-luvuilla Liikanen toimii SDP:n ja valtakunnan sisäpiirissä ja nousee sen jälkeen valtiovarainministeriksi ja suurlähettilääksi Brysseliin.

Muistelmat ulottuvat vuoteen 1995, jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin ja Liikasesta tuli ensimmäinen suomalainen komissaari. Toinen osa seurannee, kun tehtävät Euroopassa ovat päättyneet.

”Kuuluin sodanjälkeisten sukupolvien nuorimpiin, ja siksi nämä kirjan vuodet olin aina jokaisessa tehtävässä se nuorin. Tästä juontuu kirjan nimi”, Erkki Liikanen kertoo.

Erkki Liikanen (s. 1950) on toiminut Suomen Pankin pääjohtajana, Euroopan unionin komissaarina, suurlähettiläänä, valtiovarainministerinä ja kansanedustajana. Häneltä on aikaisemmin ilmestynyt teos Brysselin päiväkirjat 1990–1994. Toim. Eila Nevalainen. Otava, 1995.

Syksyn ensimmäinen kirjaraati oli 14.10 Ravintola Roosters'ssa

Kirjana oli 

 

Juhana Vartiainen

Suomalaisen talousajattelun kritiikki

 

Paikalla oli 8 henkilöä, joista kolme oli lukenut Vartiaisen kirjan. Sitä pidettiin vaikealukuisena ja valitettavan väärin ajoitettuna. Kirja tuli painosta tammikuussa 2019 ennen vaaleja ja Rinteen hallituksen talouspoliittisia linjauksia. Olisi ollut parempi, jos Juhana olisi malttanut odottaa vuoden, jolloin kirjaan olisi saanut kannanottoja ja mielipiteitä mm työllisyystavoitteeseen (75%)

Kevään viimeinen Kirjaraati oli 15.4.2019. Siellä meillä oli Päivi Nergin ja Nina Järvenkylän kirjoittama ”Tiukka paikka”

Päivi Nerg joutui tapahtumien polttopisteeseen, kun maahan saapui 30 000 turvapaikanhakijaa.Syksyllä 2015 kaikki muuttui. Päivi Nergin tehtävät sisäministeriön kansliapäällikkönä olivat siihen saakka olleet strategiatason työtä. Ministeriön eri hallinnonalat hakivat toimivia yhteistyömuotoja. Sitten tilannekuva meni täysin uusiksi, ja suunnitellut yhteistyökuviot tulivat käyttöön kuin varkain.Euroopassa tapahtui jo kesällä 2015, Suomessa alkoi tapahtua elokuussa. Kansliapäällikön tehtävät vaihtuivat nopeaan tahtiin operatiivisen tason työksi, kun Suomeen alkoi tulla pääasiassa Tornion kautta tuhansia turvapaikanhakijoita. Vuonna 2014 turvapaikanhakijoita tuli Suomeen noin 3 300, vuonna 2015 yli 30 000.Nerg laittoi kädet kyynärpäitä myöten saveen ja alkoi johtaa kriisiryhmää sisäministeriöstä käsin. Erottajan joka aamuisissa tilannekokouksissa olivat alkuun mukana muun muassa sisäministeri Petteri Orpo, poliisiylijohtaja ja rajavartiolaitoksen päällikkö sekä monia muita johtavia viranhaltijoita ja yhteistyökumppaneita.Kriittisimmät hetket Suomen turvapaikkanäyttämöllä nähtiin syksyllä ja loppuvuodesta 2015 sekä alkuvuodesta 2016. Sen jälkeen uusien turvapaikanhakijoiden määrä laski. Suomen maahanmuuttohallinto eli sisäministeriö oli kuitenkin uuden edessä.Päivi Nerg kertoo nyt, kuinka hän näki ja koki Suomea koetelleen turvapaikanhakijailmiön. Hän oli aitiopaikalla päättämässä toimintamalleista. Kuinka kaikesta selvittiin? Miten median paine vaikutti työhön? Millainen vaikutus oli maahanmuuttovastaisilla ryhmillä? Millaisen jäljen poikkeuksellinen aika jätti suomalaiseen yhteiskuntaan - ja ihmiseen?

Päivi Nerg (os. Vesterinen) toimi sisäministeriön kansliapäällikkönä vuosina 2012-2017. Tammikuusta 2018 lähtien hän on työskennellyt valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä. Nerg on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja agronomi. Nina Järvenkylä on Iltalehden ulkomaantoimittaja. Hän on raportoinut muun muassa Irakista, mistä suuri osa vuoden 2015 turvapaikanhakijoista saapui. Docendo julkaisi vuona 2016 hänen ja Timo Hellenbergin teoksen Silminnäkijät - taistelu Ukrainasta.

Maaliskuun kirjaraadin 11.3.2019 kirjana oli Tuomo Yli-Huttulan

Presidentti ja porvarivalta

Kirjaraadissa oli alustajana kirjan kirjoittaja Tuomo Yli-Huttula. Hän on viestinnän ammattilainen ja toiminut politiikan toimittajana useamman vuoden ajan. Lisäksi hän on työskennellyt kokoomuksen viestinnässä ja ministerin erityisavustajana. Tällä hetkellä hän on  Finanssiala ry:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja. Hänen aiempi teoksensa on "Puolivallaton puolue".

Kirjailija valotti värikkäästi kirjan taustoja ja sitä minkälaista valtapeliä politiikan taustalla pelattiin. Hän raotti erityisesti tasavallan presidentin ja ministereiden sekä hallituksen välisiä, ajoittain kireitäkin, suhteita siltä pohjalta mitä hän oli saanut haastatellessaan yli 70 eri politiikan vaikuttajaa eri puolueista.

Kokoomus on ollut 2000-luvulla Suomen merkittävin valtapuolue. Se on ollut yhtä vaalikautta lukuun ottamatta 30 vuotta hallituksessa, ja 2012 sen ehdokkaana ollut Sauli Niinistö valittiin tasavallan presidentiksi. Puolivallattomasta puolueesta kehittyi mahtitekijä.

Kirja kuvaa porvarillisen charmin taakse kätkeytyvää valtapeliä. Eturivin poliitikot ja heidän taustajoukkonsa kertovat avoimesti jännitteisestä yhteiselosta tasavallan sisäpiirissä. Mikä on totuus Sauli Niinistön ja Jyrki Kataisen väleistä? Mihin Alexander Stubb kompastui? Miten Petteri Orpo on ottanut puolueensa haltuun?

Kirjan keskiössä on Sauli Niinistö, joka ehti sulkea itseltään oven politiikkaan 2006 presidentinvaalien jälkeen. Nyt Niinistö paljastaa, miten Jenni Haukion kohtaaminen vaikutti siihen, että hän päätti olla isänmaan käytettävissä.

 

Kirjaraadissa 1.2.2019  oli kirjana oli Masha Gessenin "Venäjä vailla tulevaisuutta"

 

Vuoden tietokirja Yhdysvalloissa: National Book Award 2017 -voittaja "Venäjä vailla tulevaisuutta" on palkitun reportterin ja Putinin elämäkerran kirjoittajan voimakas, ajankohtainen ja varoittava tarina siitä, miten Venäjä taipui yhden sukupolven aikana uudenlaisen yksinvaltiuden alle. Teos on kokeneen journalistin tekemä tietokirja, mutta se on kirjoitettu kertomakirjallisuuden keinoin, vahvasti eläytyen ja kirjailijan omien muistikuvien värittämänä.Masha Gessen kirjoittaa synnyinmaansa petetyistä toiveista ja Neuvostoliiton myrkyllisestä perinnöstä seitsemän keskushenkilön kautta. Osa heistä pystyy ikänsä ja asemansa puolesta analysoimaan Venäjän siirtymistä kommunismista Putinin järjestelmään. Toiset ovat uuden Venäjän lapsia ja tuntevat muutokset nahoissaan: yhden isä on murhattu, toinen kamppailee poliittista sortoa vastaan.Gessenin lähestymistapaa on verrattu Tolstoihin. Vuosikymmenten historia piirtyy esiin runsaan henkilögallerian kokemusten kautta, ja Gessenin taustan ansiosta ilmapiirin ja ihmisten kuvaus tuntuu omakohtaiselta silloinkin, kun kirjailija ei ole itse ole ollut paikalla.Venäjä vailla tulevaisuutta on kertomus toivosta, joka kuoli. Hetken optimismin ja lyhyen demokraattisen kauden jälkeen maa liukui kohti totalitarismia, ja viimeisten vuosien kehitys on ollut yhä masentavampaa.”Tunne, että ihmisillä ei ole kontrollia omasta elämästään, on tärkeää totalitaarisen alamaisen luomiselle. He ilmaisevat tätä lauseella budustsego njet, tulevaisuutta ei ole.” Homo sovieticus, eristyvä, auktoriteetteja rakastavasta neuvostoihminen oli jo katoamassa. Sittemmin on nähty, että homo sovieticus elää ja voi hyvin. Putinin aikana suurin osa venäläisistä ei janoa vapautta eikä länsimaista elämää.Teos osoittaa, miten vanha Venäjän järjestelmä tekee esteettömän paluun karmean ja ilmeisen väistämättömän mafiavaltion muodossa.Masha Gessen on New Yorker -lehden toimittaja ja kirjailija. Hänen edellinen teoksensa Kasvoton mies (Otava) ilmestyi 2012. Gessen on palkittu mm. Guggenheim Fellowship- ja Carnegie Fellowship -tunnustuksilla. Gessen on syntynyt Moskovassa juutalaisille vanhemmille. Hän muutti perheineen Yhdysvaltoihin teini-ikäisenä, palasi takaisin Moskovaan aikuisena ja työskenteli siellä toimittajana yli 20 vuotta. Jouduttuaan Putinin vainoamaksi Gessen palasi pysyvästi Yhdysvaltoihin vuonna 2013. Hänellä on sekä Venäjän että USA:n kansalaisuus, ja hän opettaa Amherst Collegessa ja asuu New Yorkissa.

Syyskauden viimeisessä kirjaraadissa 10.12 klo 16.00 ruodittiin Ajatuspaja Toivon julkaisua "Kiihdytyskaista Eurovaaleihin". Se löytyy nettikirjana ja voit ladata sen osoitteesta https://toivoajatuspaja.fi/kiihdytyskaista-eurovaaleihin/

Kiihdytyskaista eurovaaleihin

Kiihdytyskaista eurovaaleihin on katsaus vuoden 2019 eurovaaleihin kesän 2018 näkökulmasta. Raportissa aggregoidaan kansalliset mielipidemittaukset eri Euroopan parlamentin ryhmien Euroopan laajuiseksi kannatukseksi ja ennakoidaan, miltä europarlamentti tulevien vaalien jälkeen näyttää.

Mistä poliittisesta ryhmästä tulee Euroopan komission seuraava puheenjohtaja? Jatkuuko keskusta-oikeiston ja keskusta-vasemmiston alamäki? Nouseeko äärioikeiston paikkamäärä? Raportissa etsitään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin sekä eritellään yllättäviäkin skenaarioita, jotka voivat vielä sotkea vaalien asetelmia.

Kiihdytyskaista eurovaaleihin julkaistiin 18.7.2018 ja se on ensimmäinen osa Ajatuspaja Toivon eurovaaleja koskevaa julkaisusarjaa.

Syksyn toinen Kirjaraati oli 12.11 klo 16.00 Roosters`ssa. Kirjana oli Risto Siilasmaan Paranoidi optimisti. Näin johdin Nokiaa murroksessa

Risto Siilasmaa kertoo Nokian vaikeista vuosista ja paljastaa keinot, joilla Suomen tärkein yritys nostettiin uuteen kukoistukseen.

Paranoidi optimisti on vangitsevasti kerrottu tarina ja kurkistus teknologiamaailman sisäpiireihin. Kirjassa Nokian hallituksen puheenjohtaja ja F-Securen perustaja Risto Siilasmaa peilaa Nokian kehitystä alkaen vuodesta 2008, jolloin hän liittyi yhtiön hallitukseen, sekä avaa näkemyksiään johtamisesta ja teknologiabisneksestä. Siilasmaa on kirjoittanut kirjan muun muassa Intelin ja Dellin toimitusjohtajien teoksissa kirjoittajana mukana olleen Catherine Fredmanin kanssa.

Siilasmaa kertoo, miten Nokia kävi lähellä tuhoa mutta onnistui nousemaan takaisin huipulle. Tarina opettaa selviytymään kriisien ja murroksen kourissa, etsimään uusia vaihtoehtoja ja pysymään valppaana jatkuvan muutoksen keskellä.

Punaisena lankana Nokian tarinan rinnalla kirjassa kulkee Siilasmaan johtamisen filosofia, paranoidi optimismi.

"Ilman optimismia ei uskalla ryhtyä isoihin muutoksiin. Kun on samalla riittävän epäluuloinen, näkee myös kaikkein huonoimmat mahdolliset vaihtoehdot ja pystyy ehkäisemään ne ennakolta. Olemalla paranoidi on varaa olla myös optimisti", Siilasmaa kuvaa.

Syksyn ensimmäinen kirjaraati oli 8.10 ja kirjana oli Elina Lepomäen "Vapauden voitto"

Vahva ja visionäärinen kirja siitä, miten Suomea olisi uudistettava. Kirjassa Elina Lepomäki vaatii ja ehdottaa Suomen uudistamista siten, että yksittäisellä ihmisellä olisi jatkossa suurempi päätäntävalta niin omiin kuin yhteiskunnan asioihin. Kirjassa käsitellään niin viime vuosien tekemättömyyttä suomalaisessa politiikassa kuin EU:n keskeisiä politiikkavirheitä. Kaikkiin ongelmiin on olemassa ratkaisu. Kirja toimii vastapainona yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa pyritään suojelemaan pikemmin järjestelmää kuin ihmisiä sen takana. Me teemme sen itse – tämän päivän ja tulevan – jos niin haluamme.

Kirja on aika suuri lukupaketti, joten jos nyt heti menet ostamaan kirjan ehdit lukea sen ennen syksyn kirjaraatia

Kevään viimeinen kirjaraati oli 9.4 klo 16.00 Ravintola Roosters´ssa.

 

Kirjana oli Jaakko Iloniemi, René Nyberg, Petri Hakkarainen: ”TRUMP, PUTIN, MERKEL ja SUOMI”. Puntarissa kolme johtajaa ja maata, joiden valinnat vaikuttavat merkittävästi Suomen asemaan. On tärkeää ymmärtää Yhdysvaltojen, Venäjän ja Saksan johtajien ja hallintojen toimintaa pintaa syvemmältä, kauhistelematta ja ihastelematta, korostavat René Nyberg, Jaakko Iloniemi ja Petri Hakkarainen;

 

https://www.adlibris.com/fi/kirja/trump-putin-merkel-ja-suomi-9789511314097. Katso myös https://blogit.apu.fi/koponen/kirja-arvio-trump-putin-ja-merkel-ja-suomi/

 

Kirjakauppa Hemingwaystä voi ostaa kirjan.

Menneitä tapahtumia

Mikä johti Timo Soinin ja Jussi Halla-ahon välirikkoon?

Jussi Halla-ahon ja Timo Soinin välillä käytiin pitkä valtataistelu. Polttavassa uutuuskirjassa politiikan toimittaja Lauri Nurmi kertoo runsaasti uutta tietoa perussuomalaisten sisäisistä jännitteistä, Halla-ahon noususta puolueen johtoon, etukäteen laaditusta soinilaisten varasuunnitelmasta ja muiden hallituspuolueiden osuudesta perussuomalaisten hajoamisessa.

Kirja kertoo asioista, joista poliitikot eivät koskaan puhu julkisesti. Ääneen pääsevät – nimillään tai luottamuksellisesti – kymmenet tapahtumiin eri vaiheissa osallistuneet poliitikot, joita Nurmi on haastatellut. Kirja on kertomus vaikeudesta nostaa populistipuolueen kannatusta ja säilyttää puolueen yhtenäisyys. Kirjassa pohditaan myös, oliko Soini Juudas – ja jos, niin millainen Juudas hän oli.

12.2 kirjana oli kahden merkittävän keskustelijan, Juhana Vartiaisen ja Tommi Uschanovin kirja "Keskusteluja taloudesta".

 

Kirja on kuvia kumartamaton katsaus totunnaisen talouspuheen taakse.

Mistä me oikeastaan puhumme, kun puhumme taloudesta? Miksi talouspolitiikassa on niin vaikea löytää yhteisiä keinoja silloinkin kun päämäärä vaikuttaisi olevan yhteinen? Entä miksi talous on ylipäänsä saanut niin määräävän roolin 2000-luvun yhteiskunnallisessa keskustelussa? "Keskustelja taloudesta" on oikeisto-vasemmisto-jaottelun ylittävä, ajatuksia herättävä teos, joka pakottaa lukijan uudelleenarvioimaan omia käsityksiään taloudesta sekä sen keinoista ja päämääristä.

Kirjana oli 11.12.2017 Lasse Lehtisen kirja Väinö Tannerista ” Itsenäisyyden ajan 50 ensimmäisen vuoden merkittävä yksittäinen vaikuttaja”

 

Väinö Tanner oli työn ja toimen suurmies.

Jarrumiehen pojan nousu suomalaiseksi vaikuttajaksi ja politiikan mahtimieheksi on seikkailukertomus, jossa isänmaan historian keskeiset vaiheet heräävät eloon. Väinö Tanner oli todellakin työn ja toimen suurmies, kuten hänen arkkunsa ääressä lausuttiin 1966. Kirjailija Paavo Haavikko kutsuikin maailman sotien välistä Suomea "Tannerin tasavallaksi". Sotien jälkeen Tannerin nimellä oli paha kaiku etenkin itänaapurissa. Tanner lykkäsi periaatteellisena poliitikkona suomettumisen etenemistä, ja kun hän poistui portinvartijan paikalta, Moskovan kortilla pelaaminen pääsi valloilleen

 

Odotettu elämänketa tarjoaa vastauksia Suommen kohtaloon kysymyksiin.

* Miksi Tanner jättäytyi sivuun punakapinasta 1918?

* Miksi Tanner ei uskonut Mannerheimin varoituksia talvisodan syttymisestä?

* Mikä teki Tannerista sota-ajan hallitusten murtumattoman lukon?

* Miksi rauhan puolustaja tuomittiin sotaan syylliseksi?

* Mikä katkaisi Väinö Tannerin ja Urho Kekkosen ystävyyden?

* Mikä teki Tannerista Moskovan silmissä vihatuimman suomalaisen?

* Olisiko Suomi suomettunut ilman Tanneria jo heti sodan jälkeen?

 

Kirjaraadin kirjana oli 13.11.2017

 

Vihavainen, Manninen, Rentola, Zuravljov: 

Varjo Suomen yllä.

 

Stalinin Suomea koskevat arkistot vihdoin julki, jymypaljastus Kekkosesta ja "yöpakkasista".

Merkittävään historiateokseen on saatu korkeimman neuvostojohdon Suomea koskevia dokumentteja ensi kertaa Venäjän federaation presidentin arkistosta. Se on entinen kommunistisen puolueen politbyroon arkisto, käytännössä puolueen pääsihteerin virka-arkisto. Sinne ei ulkomaisilla tutkijoilla ole juuri ollut pääsyä.

Dokumentit tuovat runsaasti uutta tietoa Neuvostoliiton Suomen-politiikasta ennen sotaa ja varsinkin välirauhan aikana 1940-41. Käy ilmi, että neuvostojohdon suunnitelmat ulottuivat tuolloin paljon laajemmalle kuin Suomessa tiedettiin. Hangon tukikohtaan tavoiteltiin laajennusta Saloon saakka.

Sodanjälkeiseltä kaudelta nähdään valaisevia dokumentteja Stalinin viimeisiltä vuosilta ja vielä Hruštšovin ajalta. Viimeinen dokumentti on vuodelta 1964. Kuva Kekkosesta täsmentyy - ja esiin nousee uusia arvoituksia. Kiintoisia näkymiä avautuu myös neuvostoviranomaisten keskinäisiin erimielisyyksiin, toilauksiin ja reviirikamppailuihin.

Dokumentteja tukevat tutkijoiden johdannot ja kommentit, joissa avataan asiakirjojen merkitystä, taustoja ja asiayhteyksiä.

Professorit Ohto Manninen, Kimmo Rentola ja Timo Vihavainen ovat Venäjän arkistoissa pätevöityneet arvioimaan salaisia, ennen suomeksi julkaisemattomia dokumentteja. Tekijätiimissä on venäläisenä asiantuntijana mukana varajohtaja Sergei Žuravljov Venäjän tiedeakatemiasta.

Kirjan ensimmäinen painos myytiin Suomessa loppuun heti ja kunhan toinen painos tulee uunista ulos, saamme kirjaa Espanjaankin. Kirjan voi ostaa kirjakauppa Hemingwaysta jäsenhintaan, kunhan muistaa mainita olevansa kirjaraatilainen! Tervetuloa raatiin!

Lue HS:n arvostelu tästä https://www.hs.fi/kulttuuri/kirja-arvostelu/art-2000005413632.html

 

Teemu Muhonen & Jari Hanska

Eläketurma

Miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus

Työeläkejärjestelmä – kallis ja epäreilu

Miltä kuulostaa peliautomaatti, joka jokaista sisään syötettyä euroa vastaan sylkee neljä ulos? Suomen työeläkejärjestelmä on tällainen – suurille ikäluokille.

Yli 50 vuotta sitten lasku eläkkeistä päätettiin jättää tuleville sukupolville. Suuret ikäluokat rakensivat hyvinvointiyhteiskunnan ja saivat palkinnoksi eläkelupauksen, jonka heidän vauraat jälkeläisensä kustantaisivat.

Järjestelmä rakennettiin talouskasvun varaan, mutta se ei jatkunutkaan ikuisesti. Nyt eläkemenojen paisumisen synnyttämän ”kestävyysvajeen” vuoksi leikataan kaikkialta paitsi eläkkeistä, ja lähihoitaja tienaa vähemmän kuin eläkeläinen. Tulonjako on epäreilu paitsi sukupolvien välillä myös niiden sisällä. Kuinka kauan nuoret suostuvat maksajiksi?

Journalistinen teos kertoo selkokielellä, miksi sukupolvisopimus on kirjoitettava uusiksi.

Jari Hanska on vapaa toimittaja ja käsikirjoittaja. Teemu Muhonen on Taloussanomien toimittaja

Lue lisää linkistä http://www.hs.fi/kulttuuri/kirja-arvostelu/art-2000002927166.html

 

Kirjaraadin maaliskuun tapaaminen oli maanantaina 13.3. klo 16:00 ravintola Giovannissa ja kirjanaJarkko Vesikansan Laman taittaja- Raimo Sailas ja kolme talouskriisiä.

Talouden etulinjassa Raimo Sailas koki huikealla virkamiesurallaan kolme talouskriisiä, jotka ravistelivat Suomea kuin sodat. Sailas oli etulinjassa elvyttämässä Suomea nousuun 1970-luvun lopun taantumasta ja taittamassa 1990-luvun alun lamaa leikkauksilla. Kun finanssikriisi romautti Suomen talouden 2009, hän palasi elvyttäjäksi, mutta näivetystauti sai lopulta yliotteen. Kirja kuvaa talouskriisien dramaattiset vaiheet Raimo Sailaksen kokemana. Teos on suorasanainen ja tiheätunnelmainen elämäkerta yhdestä Suomen lähihistorian merkittävimmästä talousvaikuttajasta.


"Noitatempuilla ja poppakonsteilla ei ahdistavaa taloudellista tilannettamme ratkaista." - Sailas pääministerille 1976.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille, eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Kirjoja voi ostaa esim. Hemingwayn kirjakaupasta. Muistathan mainita raadin jäsenyydestä kirjaa hakiessasi, jolloin olet oikeutettu pieneen alennukseen.

Raati kokoontuu seuraavan kerran 10.4. klo 16:00 ja aiheena on silloin Steven Lee Myersin ansiokas Putinin elämänkerta Uusi Tsaari- Vladimir Putin ja hänen Venäjänsä. Tämä on samalla raadin kevään viimeinen kokoontuminen ennen kesätaukoa.

 

Terveisin,

Markus Tuomi, kirjaraadin puheenjohtaja

sähköposti make.tuomi@gmail.com, puhelin 681 666 077

 

Kaikkien tapaamisten kokoontumispaikkana on ravintola Giovanni, ravintola Kukon ovista sisään ja siitä Giovanniin, se aukeaa vasta viideltä, joten saamme siellä rauhassa pitää raadin.

 

Vuoden 2017 ensimmäinen kirjaraati kokoontuu maanantaina 20.02. klo 16.

 

Käsiteltävä kirja on Alpo Rusin ”Yhdessä vai erikseen- Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikka tienhaarassa”.

Paikkana on ravintola Kukon Pizzeria Giovanni, Centro Finlandiassa. Kokoonnumme perinteiseen aikaan kello 16.00.

Kirjaraatiin olet tervetullut ilman ennakkoilmoittautumista ja mukaan voi tulla vaikka ei olisi kirjaa lukenut, mutta aihe kiinnostaa.

Kirjaa löytyy Kirjakauppa Hemingwaystä. Muista mainita kirjaraadista, jos haluat kirjaan raadin alennuksen.

Kirjaraadin vetäjänä on Markus Tuomi, sähköposti make.tuomi@gmail.com, puhelin 681 666 077.

Seuraavat kirjaraadit kokoontuvat 

ma 13.3. klo 16:00

ma 10.4. klo 16:00

Kaikkien kokoontumispaikkana on ravintola Giovanni, ravintola Kukon ovista sisään ja siitä Giovanniin, se aukeaa vasta viideltä, joten saamme siellä rauhassa pitää raadin.

 

 

JOULUKUUN KIRJARAATI 12.12.2016

Seuraava Kirjaraati kokoontuu maanantaina 12.12. Kirjan nimi on Miten tästä eteenpäin. Paikka on ravintola Giovanni, ravintola Kukon ovista sisään ja siitä Giovanniin. Kokoonnumme perinteiseen aikaan kello 16.00.

Kirjaraatiin olet tervetullut ilman ennakkoilmoittautumista ja mukaan voi tulla vaikka ei olisi kirjaa lukenut, mutta aihe kiinnostaa.

Kirjaa löytyy Kirjakauppa Hemingwaystä. Muista mainita kirjaraadista, jos haluat kirjaan raadin alennuksen. Norm 34,80€, raatilaisille 30€.

Kirjaraadin vetäjänä on Markus Tuomi, sähköposti make.tuomi@gmail.com, puhelin 681 666 077.

 

 

 

Seuraavat kirjaraadit kokoontuvat 

ma 20.2. klo 16:00

ma 13.3. klo 16:00

ma 10.4. klo 16:00

Kaikkien kokoontumispaikkana on ravintola Giovanni, ravintola Kukon ovista sisään ja siitä Giovanniin, se aukeaa vasta viideltä, joten saamme siellä rauhassa pitää raadin.

 

Saara Jantunen Infosota

 

LOKAKUUN KIRJARAATI 17.10.2016

Seuraava Kirjaraati kokoontuu maanantaina 17.10. Tilaisuudessa käsiteltävänä kirja on Saara Jantusen Infosota, "iskut kohdistuvat kansalaisen tajuntaan". Paikka on edelleen ravintola Kukko, Centro Finlandia ja kokoonnumme perinteiseen aikaan kello 16.00. Kirjaraatiin olet tervetullut ilman ennakkoilmoittautumista ja mukaan voi tulla vaikka ei olisi kirjaa lukenut, mutta aihe kiinnostaa.

Marraskuun kirjana 14.11 on Nicholas Shaxsonin Aarresaaret, "veroparatiisit ja miehet jotka ryöstivät maailman". Vuoden viimeinen Kirjaraati kokoontuu 12.12 ja joulukuun kirjavalinta on vielä auki. 

Kirjaraadin vetäjänä on nyt Markus Tuomi, sähköposti make.tuomi@gmail.com, puhelin 681 666 077. Käsiteltävän kirjan voit kätevästi hankkia Hemingwayn kirjakaupasta.

 

 

 

MARRASKUUN KIRJARAATI KUKOSSA 17.11.

Marraskuun Kirjaraati käsitteli Putinin nousua vallan huipulle pelon sekaisin tuntein ennätysyleisöllään, 22 henkeä.  Vilkkaasti otettiin kantaa uskoako vai eikö koko tarinaa.  Vertailut edeltäviin 'hirmuhallitsijoihin' olivat vähintäänkin kulissien takana.  Kannattaa lukea ehdottomasti, saa varsin hyvän kuvan miten asiat kehittyivät 2012 mennessä ja vauhtihan on vain kiihtynyt.

Kirjan tekiä Masha Gessen ja kirjan nimi Kasvoton mies, Vladimir Putinin tie Venäjän valtaaksi.

Kouluarvosanaksi tuli 7.58, viidentoista lukeneen arviona.

Seuraavaksi Iiri Viinasen Vaaran vuodet 15.12. klo 16.00 Kukossa.

Ystävällisesti

Seppo Sirén

PS. Alla kuvia Kukon kokouksesta

KIRJARAADIN ENSIMMÄINEN SYKSYN KOKOUS 13.10. VETI PAIKALLE RAVINTOLA KUKKOON VAIN 11 OSALLISTUJAA.

 

Raadin arvosana Teemu Keskisarjan kirjalle "Raaka tie Raatteeseen"  oli 8,75 eli kirja arvioitiin varsin mielenkiintoiseksi.

Kirjaraadin seuraava kokous on Kukossa 17.11. klo 16.00, jolloin käsitellään Masha Gessenin kirja "Kasvoton mies, Vladimr Putinin tie Venäjän valtiaaksi".

Joulukuun kirjaksi on valittu Iiro Viinasen "Vaaran vuodet".

Kirjaraatiin voi tulla mukaan kuuntelemaan, vaikka ei olisi kirjaa lukenut.

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

 

 

Kirjaraadin ensimmäinen kokous pidettiin 22.10.2013 Ravintola El Patiossa. Mukana oli parisenkymmentä kirjallisuudesta innostunutta naista ja miestä.

Kokouksessa sovittiin, että Kirjaraati kokoontuu kuukausittain kaudella 2013-2014 seuraavasti:

18.11., 16.12., 20.01.,18.02., 17.03., 14.04. ja 12.05.

Kukin raadin kokous alkaa klo 16.00 ja kestänee noin 1,5 tuntia. Paikkana Ravintola El Patio, Avenida de Los Boliches 42, Fuengirola.

Seuraava käsiteltävä teoksemme on HS:n entisen päätoimittajan Janne Virkkusen muistelmateos.

Kirjaraadin vetäjänä toimii Seppo Siren, sähköposti seppo@samline.de ja puhelinnumero 656 253 938.

Kirjamateriaalin hankinnassa avustaa kerhon tueksi kutsuttu asiantuntija Markku Vento Hemingwayn Kirjakaupasta, puh. 952 588 358.

Kirjaraatiin voit tulla mukaan ilman ennakkoilmoittautumista.

 

SEURAAVAT KOKOUKSET TEATTERIBAARI MASKISSA

Tiistaina 18.2. klo 16 kokoonnutaan ruotimaan Raija Orasen kirja "Kaiken takana on Kekkonen".

Maanantaina 17.3. klo 16 on aiheena Jukka Tarkan teos "Karhun kainalossa".

Maanantaina 14.4. klo 16 on aiheena Markku Kuisman ja Teemu Keskisarjan teos "Erehtymättömät".

 

Kirjaraadissa 12.11. oli 18 osanottajaa. Siinä käsiteltiin Risto Siilasmaan kirjaa "Paranoidi optimisti". Kahden viimeisimmän kirjaraadin on vetänyt uusi kirjaraadin vetäjä Kaj Linden. Hän on työskennellyt Nokialla läheisessä yhteistyössä Jorma Ollilan kanssa ja siksi hänen tietämyksensä käsiteltävän olevaan Siilasmaan kirjaan oli perustavaa laatua. Muutenkin kirjaraadin jäsenillä useammalla oli omakohtaista kokemusta Nokiasta siltä ajalta jota kirja käsittelee. Keskustelu oli erittäin vilkasta.