Menneet tapahtumat

MENNEET TAPAHTUMAT

Kevään viimeimpiä tapatumia ovat olleet Poliittinen keskustelutilaisuus 9.3  ja Ruiskukka Golf 14.3

Meillä oli aivan loistava tilaisuus 16.2.2020 kun vieraanamme oli Kokoomuksen pitkäaikanen ja arvostettu kansanedustaja Paula Risikko. Hän oli myös Sydänyhdistyksen vieraana pitäen esitelmän Sydänyhdistyksen tilaisuudessa 15.2.

Paula Risikko vieraili Smart Works Plazassa sekä Suomalaisella koululla. 

 

Facebook-sivuillamme https://www.facebook.com/aurinkokokoomus/ on muutama videopätkä tilaisuudesta. Lisäraporttia seuraa muutaman pivä kuluttua.

 

 

Kevätkauden ensimmäinen Naisten lounas pidettiin 5.2.2020 

Kuvia sekä Poliittisesta Keskustelutilaisuudesta että Vuosijuhlastamme löytyy Kuvagalleriasta 

10.10 klo 18.00 järjestimme yhdessä Opintokeskus Kansion ja Kansallisen Sivistysliiton kanssa Yrittäjäpainoitteisen Seminaarin Smart Works Plazassa

Aurinkorannikon kokoomus vietti vaalivalvojaisia 14.04.2019 Ravintola Kukossa, tunnelma oli hyvä.


EU-parlamentaarikko Henna Virkkunen piti esityksen EU politiikasta  1.3. klo15.00 Ravintola Kukossa

Henna Virkkunen on kotoisin etelä-Pohjanmaalta Alavuudelta yrittäjäperheestä. Henna meni töihin ratsastustalleille jo peruskoulun jälkeen ja myöhemmin samoihin töihin Tanskaan.
Jyväskylän yliopistosta hän valmistui filosofian lisensiaatiksi pääaineena viestintä. Hän toimi viestinnän suunnittelijana sanomalehti Keskisuomalaisessa ja sitten osakkaana viestintätoimisto Medita Communicationissa. Kansanedustajana hän toimi vuosina 2007-2014, Kataisen hallituksen kunta- ja hallintoministerinä, liikenneministerinä ja opetusministerinä Vanhasen toisessa hallituksessa, kokoomuksen varapuheenjohtajana Henna oli 2008-2014. Europarlamentin jäsenenä Henna on toiminut vuodesta 2014. "Haluan rakentaa kannustavaa Eurooppaa, joka rohkaisee jokaista yrittämään ja käyttämään kykyjä. Lisää sivistystä ja uskallusta yrittää." hänen sanojaan käyttäen.

EU on hänen mielestään toiminut rauhan ja ihmisoikeuksien puolestapuhujana ja mahdollistanut rauhan jo 70 vuoden ajan Euroopassa. Hän kuuluu Euroopan parlamentin suurimpaan poliittiseen ryhmään keskustaoikeistolaiseen Euroopan kansanpuolueeseen. Hän on jäsenenä teollisuus- tutkimus ja energiavaliokunnissa. Henna toimii myös varajäsenenä mm. autoalan päästömittauksissa käsittelevässä tutkintavaliokunnassa. 
Henna kertoi EU-parlamentin työstä ja sen merkityksestä Suomelle, 50 % Suomen lainsäädännöstä tulee EU parlamentin työn tuloksena. Parlamentin vaalit eivät pysäytä lainsäädäntöä samoin kuin Suomen eduskuntavaaleissa, kesken jääneet lainsäädännöt jatkaa seuraava valittu parlamentti loppuun. Tänä päivänä, kun ääriliikkeet ja nationalismi nostavat päätään populististien liikkeiden myötä, on todella tärkeä maltillisten puolueiden työ europarlamentissa, äänestysprosentti on turhan alhainen ottaen huomioon EU edustajan tärkeän työn maalleen, EU parlamentin ja komission työn pitäisi paremmin tuoda näkyväksi ja tutuksi kansallisissa uutisvälineissä tavalliselle kansalaiselle, jotta he ymmärtäisivät kuinka olennainen osa heidän työstään vaikuttaa kansalaisen elämään. Jotta työ olisi hedelmällistä ja toisi hyviä päätöksi edelleen maille, pitäisi tätä työtä tukea, jotta rakentavat voimat saisivat pitää enemmistön parlamentissa. Äänestäminen kannattaa aina.
Kauppapolitiikka on erityisen tärkeää Suomelle, varsinkin USA:n ja Kiinan puristuksessa EU:n rooli kaupan esteiden purkamisena korostuu. Tuorein saavutus oli 1.2. voimaan tullut EU -Japani kauppasopimus, joka luo 630 miljoonan vapaakauppa-alueen, sopimus on merkittävä, sillä Japani on Kiinan jälkeen suurin kauppakumppani Aasiassa. EU-viennin arvo Japaniin arvioidaan kaksinkertaistuvan, yli 90 prosenttia tulleista poistuu välittömästi. Aiemmin astui voimaan EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimus ja tämän vuoden aikana saadaan valmiiksi Singaporen sopimus, joka poistaa tullit seuraavan viiden vuoden aikana. Muita keskeneräisiä neuvotteluja vapaakauppasopimuksista on Vietnam, joka valmistunee tämän vuoden aikana, Meksikon sopimuspäivitys, Australia ja Uusi-Seelanti ja eri vaiheissa neuvottelupöydissä ovat Indonesia, Chile, Etelä-Amerikan Mercosur- ryhmä. 
Merkittävä työllistäjä EU-parlamentissa on ollut Brexit, kun Britannian odotetaan eroavan maaliskuun lopussa, on valmisteltu hätälakeja mm. viisumivapauden jatkumisesta mikäli sopimus tulee voimaan kummassakin maassa, lentokoneilla lupa laskeutua kentille sekä Britanniassa että EU:ssa. Lukuisat muut ongelmat ovat huolestuttavia, kaikki investoinnit ovat loppuneet viimeisen kahden vuoden aikana Britanniassa, monien tuotteiden tuonti EU:sta lakkaa ilman sopimusta kuten lääkkeiden ja elintarvikkeiden, paljon yrityksiä on muuttanut pois maasta. EU kansalaisilla jatkuu oleskelu ja työluvat erosta huolimatta. 
 
Ilmastonmuutos myös  työllistää Europarlamentissa; vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä vähintään 40 prosenttia1990 tasosta, uusiutuvan energian direktiivissä on sovittu 32 prosentin tavoitteesta. Energiatehokkuus on määritelty 32,5 prosentin energian käytön tehostamistavoite. Liikenteen päästöjen merkittävä vähentäminen määritelty tavoitteena päästöttömien tai vähäpäästöisten ajoneuvojen määrän lisääminen vuoteen 2030 mennessä. Direktiivissä määritellään myös EU-tason kestävyyskriteerit liikenteen biopolttoaineille, bionesteille ja sähkön ja lämmöntuotantoon käytettäville kiinteille ja kaasumaisille biomassapolttoaineille. Hennan mielestä ilmastonmuutos on myös mahdollisuus Suomen kaltaiselle innovatiiviselle maalle, jossa on osaamista alan teknologialle, samoin hän uskoi, että akkuteollisuus ja siihen tarvittavat kaivostuotteet ovat mahdollisia tuottaa Suomessa ympäristöä säästävien teknologian avulla.
Osaaminen on ratkaisevassa roolissa tulevaisuuden kannalta, työelämän murroksen vuoksi panostaminen koulutukseen, jatkuvaan oppimiseen, kun digitalisaatio ja robotisaatio aiheuttavat työpaikkojen menetyksiä. Globalisaatio ja automaatio muuttavat yhteiskuntia ja talouden ja työelämän rakenteita. Teollisuuden uudistaminen edellyttää korkeatasoista tiedettä, tutkimus- ja tuotekehitystä. Hennan mielestä Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus tuo haasteita, mutta antaa myös mahdollisuuksia osaamisen nostamisen tärkeäksi teemaksi, Suomella on siihen hyvät valmiudet.
Kyberrikollisuus, valeuutiset ja propaganda ovat terrorismin ohella suuria uhkia Euroopalle, samalla kun digitalisaatio tuo mahdollisuuksia ja helpottaa elämäämme, tekee se haavoittuvaksi rikollisuudelle netissä. Vaaleihin puuttuminen ja propaganda ja valeuutiset uhkaavat demokraattisia avoimia yhteiskuntia, mutta Suomessa onneksi olemme keskimääräistä paremmin varustautuneet tällaista vastaan. Hennan mielestä Suomessa on myös hyvä lukutaito ja digiosaaminen, ne mahdollistavat kriittisen ajattelun verkosta tuleville asioille. Hyvä digiosaaminen on myös tietoturvan käyttöä, EU:n tietoturva direktiivi vahvisti kuluttajasuojaa verkossa tapahtuvaa henkilötietojen hyväksikäyttöä vastaan. Suomen vapaa lehdistö kansalaisten hyvän lukutaidon ohella mahdollistavat oikean kuvan maailmasta ja tapahtumista.
Yleisöä oli sali täynnä ja kysymyksiä oli paljon koskien Brexitiä, populismia, EU:n yhteisiä sotajoukkoja, siihenkin Hennalla oli kuitenkin näkemys, että ei kannata rakentaa toista taisteluorganisaatiota, kun 23 jäsenmaata kuuluu jo Natoon, Suomen ja Ruotsin suhteet Natoon ja Yhdysvaltoihin paremmat kuin koskaan liittyen puolustukseen. Yhdysvaltojen tai presidentti Trumpin kriittinen suhtautuminen EU:n puolustukseen puhutti ja toisaalta Henna toi esiin sen, että Euroopan oma etu on ottaa vastuuta enemmän omasta puolustuksesta nostamalla Natossa sovittua 2 prosenttiin puolustusbudjettia.
Kysyttiin myös millä kielellä viisumit ym asiat hoidetaan, kun Britannia eroaa, vaikka englanti katoaa virallisten kielten joukosta, jää se yleisemmäksi epäviralliseksi puhutuksi kieleksi ja työkieleksi. Kysyttiin kuinka Suomen normien purku hyödyttää, kun EU työntää koko ajan uusia määräyksiä. Henna selitti, kuinka Jean Claude Junckerín työstämä seitsemän varapuheenjohtan malli on vähentänyt päällekkäisiä toimintoja; mm. Suomen Jyrki Katainen yhtenä varapuheenjohtajana työstää hänen alaisuudessaan olevien komissaarien kanssa lakialoitteet ym tehtävät siten, että ne tukevat toisiaan ja palvelevat EU maita, esimerkkinä hän mainitsi energian ja ilmaston suojelun.
Kysyttiin demokratian vaarantumisesta EU:ssa, onko keinoja suojella niitä arvoja, joita EU edustaa, yksimielisyys päätöksenteossa heikentää mahdollisuuksia puuttua EU:n jäsenvaltion sisäisiin toimiin, vaikka niitä ei koeta laillisiksi. Nyt kuitenkin on mahdollisuus puuttua
Aluekehitys- ja koheesiorahoituksen kautta siten, että EU ei jakaisi niitä valtioille, jotka eivät täytä demokratian vaatimuksia.
Ako 01.03.2019 
 

 

 

 

 

 

AURINKO GOLF PELATTIIN EL PARAISON KENTÄLLÄ 12.10.2019  KELLO 9.00 ALKAEN

Mervi Kataisen vierailu Aurinkorannikolla 10.02.2019

 

Aurinkorannikon kokoomus järjesti poliittisen brunssin Fuengirolan Ravintola Kukossa 10.02.2019. Puhujana oli kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta Mervi Katainen. Hän alusti aiheesta Suomen ja Euroopan tulevaisuuden suunta.
Sali oli täynnä kiinnostuneita kuulijoita, jotka nauttivat samalla maittavaa brunssia. Mervi on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri pääaineena valtio-oppi ja sivuaineina EU opintoja ja poliittinen historia, lisäksi hän opiskeli kasvatustieteellisessä tiedekunnassa valmistuen sieltä aineen opettajaksi.
Koulu, sivistys ja osaaminen ovat olleet hänelle tärkeitä kodista lähtien, hänen vanhempansa toimivat opetustehtävissä koulun johtajina. Hän toi esille myös oppivelvollisuusiän nostamista 18 vuoteen. Perheeseen kuuluvat miehensä Jyrkin lisäksi kaksi kouluikäistä tytärtä, perheen arjen pyörittäminen on tuttua ja osa elämää.


Mervi on työskennellyt mm. Espoon sivistystoimessa hallintopäällikkönä, suunnittelijana sekä Euroopan parlamentissa poliittisena avustajana. Harrastuksiin kuuluvat urheilu ja erilaiset luottamustehtävät. Työelämän uudistamisen hän kokee tärkeäksi, jotta Suomi voisi säilyttää nykyisen tasoiset hyvinvointipalvelut kuten perhevapaa uudistus, työllistämisen helpottaminen ja työllisyysasteen kohottaminen.


"EU on ollut Suomelle tie menestykseen, olemme saaneet EU:lta paljon" Mervi esitti. Lukuisten kyselyjen tuloksena suomalaisten mielestä EU on tuonut runsaasti lisäarvoa. Hänen mielestään kansanedustajat ovat myös EU päättäjiä ja toimijoita ja voivat tuoda esille EU asiat ja EU:n merkittävän työn.
Hän toi myös esille, että arvostamme Suomen hyvää mainetta maailmalla; osaamisella ja monella muulla mittapuulla mitattuna saavutuksemme ovat maailman huippua. Silti hän kokee osaamistason noston tärkeänä panostuksella tutkimukseen ja tuotekehitykseen. On hienoa olla suomalainen ja se myös velvoittaa, Suomessa on myös haasteita kuten mielenterveysongelmat, joista puhuminen on tärkeää, jotta voisimme panostaa keinoihin niiden ehkäisyyn ja hoitoon. Syrjäytyminen ja päihteet ovat osa ongelmaa, jotka tuottavat kustannuksia mutta on erityisesti tragedia yksilön kannalta, erityinen panostaminen näihin seikkoihin ovat osa hänen ohjelmaansa. Kustannukset näiden kaikkien hoitamiseen rahoitettava työllisyysasteen nostamisella.
Yleisö esitti kysymyksiä runsaasti, erityisesti kiinnitettiin huomiota nuorten työllistymiseen.

 

Ako 16.02.2019

Juhlimme 20-vuotista taivaltamme upeissa puitteissa runsain joukoin IPV Palace&Spa hotellissa. Juhliin osallistui 130 henkeä.

 

Juhlapuheen piti Kokoomuksen kunniapuheenjohtaja, ministeri Ilkka Suominen. Hän oli jo yhdistyksemme ensimäisessä juhlassa 20-vuotta sitten pitämässä juhlapuhetta. Uudenmaan piirin tervehdyksen toi piirin puheenjohtaja Sari Multala. Paikallisen sisarpuolueemme PP:n tervehdyksen toi Andalucian parlamentin varapresidentti Esperanza Oña. Muita tervehdyksiä toivat Lions Club, Kulttuuriyhdistys Kaleva, Stadilaiset sekä kirjallisen tervehdyksen olivat lähettäneet Teneriffan Kokoomus-yhdistys ja Suomalaisen koulun kannatusyhdistys.

 

Ilkka Suominen piti erinomaisen puheen, jossa hän esitti huolensa ääriliikeiden nousuun sekä valitettavaan kehitykseen Unkarissa ja Puolassa, joissa - Ilkka Suomista lainaten - nämä maat, jotka ovat juuri päässeet kommunismin ikeestä, ovat alkaneet rakentaa "fasisista järjestelmää" maahansa. Suominen ei kuitenkaan ollut huolissaan siitä, että tällainen liike laajenisi Euroopan laajuiseksi. 

Ilkka Suominen toi esille myös populististen liikkeiden nousun ja rajut poliittiset repeämät Euroopassa. Pakolaiskysymys jakaa EU:n valtiota ja vaikuttaa sekä sisäiseen että ulkoiseen ilmapiiriin. EU:n ja Suomenkin pitäisi Suomisen mielestä löytää maahanmuuttopolitiikassa keskitie. Ei niin että rajat laitetaan kiinni, mutta ei myöskään niin, että otamme kaikki.

Hän otti myös esille Brexitin ja hän piti sitä erittäin suurena tappiona sekä EU:lle että Suomelle. Vaikka nyt tunnutaan tajuavan, että päätös oli hölmö paluuta siitä ei taida olla.

 

Illan juonsi suvereeniin tapaansa Päivi Mäkinen ja musiikista vastasivat Veli-Mattu Friman ja Antti Sarpila yhtyeineen. 

 

Lisää juhlistamme Verkkouutisista https://www.verkkouutiset.fi/ilkka-suominen-hammastelee-unkaria-ja-puolaa-rohkenen-kayttaa-sanaa-fasistinen/

 

IPV saa kiitettävän arvosanan loistavista järjestelyistä

Lisää kuvia tilaisuudesta löytyy tästä

Kuvat Heikki Laukkonen

Aurinkorannikon kokoomuksen 20-vuotisjuhlat 3.11.2018 IPV Palace&Spa hotellissa

 

Kuvia tilaisuudesta löytyy Galleriasta

Ensimmäinen Poliittinen Brunssi 4.11.2018 Ravintola Kukossa

 

Tällä kertaa meillä oli varsin korkean tason poltiikkoja keskustelua virittelemässä Päivi Mäkisen johdolla. Ilkka Suominen aloitti keskustelut ja kaksi entistä puoluesihteeriä - Jussi Isotalo ja Pekka "Poku" Kivelä - jatkoivat. Aiheina olivat Eurooppa ja myös globaali tulehtunut tilanne siirtolaisvirtoineen ja ääriliikeineen. Yleisö oli mukana aktiivisesti ja keskustelu korkeatasoista. Jopa Ilkka Suominen totesi lopuksi ettei hän ole ollut mukana koskaan näin korkeatasoisessa keskustelussa.

 

Tarkoitus on jatkaa brunsseja kerran kuussa sovittavana aikana. Brunssilla puhutaan ajanakohtaisista poliittisista aiheista. Pyrkimys olisi saada alustajaksi joku Suomen politiikassa aktiivisesti toimiva henkilö. Mikäli tämä ei onnistu viritellään keskustelua omalla porukalla.

Talouspoliittinen seminaari 14.10 klo 13.00 Ravintola Nuriasolissa

 

Kansanedustaja Elina Lepomäki oli puhujana seminaarissamme. Hän käsitteli varsin kattavasti Suomen taoustilannetta peilaten sitä muutaman vuoden takaisiin tapahtumiin sekä vertasi meitä muihin EU-maihin - erityisesti Pohjoismaihin. Esitetyissä kysymyksissä nousi esille mm. SOTE, pakolaiskriisi, aivovienti Suomesta sekä syrjäytyneiden - erityisesti nuorten asema. Aktiivimalli ja pienten yritysten irtisanomissuojan helpottaminen nousivat myös esille.

Elina Lepomäki on varsin sujuvasanainen puhuja sekä erittäin perusteleva mielipiteissään. Hänen syksyn alussa ilmestynyt kirjansa "Vapauden voitto" oli ollut syksyn ensimmäisessä Kirjaraadissamme ja se oli hyvä pohja keskusteluille.

Teimme puoluekokokuksessa kovasti mainosta tulevista 20-vuotisjuhlistamme mm. rinnassa olevan lapun muodossa
Aurinkorannikon kokoomuksen edustajat ja tarkkailijat puoluekokouksessa
MTV3 pongasi edustajiamme tauolla
Puolueen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen
Vasta valittu puoluejohto
Äärimmäisen tiukka vaalitulos puoluevaltuuston puheenjohtajuudesta
Puolueemme puheenjohtaj Petteri orpo pitämässä linjapuhettaan
EU-paneelissa olivat paikalla pneelin vetäjän Arto Satosen lisäksi olivat mukana Jyrki Katainen ja Aleksander Stubb sekä EU-parlamentaarikkomme Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa ja Sirpa Pietikäinen
Kokoomusnuorten NATO-kannanotto
Uudet kunniajäsenet Maija Perho ja Pertti Salolainen
Varapuheenjohtajavaalin tulokset
Lämmintä tunnelmaa Turussa Logomon terassilla

Puoluekokous Turussa 8.-10.6.2018

 

Puoluekokous oli eräänlainen lähtölaukaus tuleviin eduskuntavaaleihin. Tavoiteenahan on olla suurin puolue ja siten myös pääministeripuolue. Henki puoluekokouksessa oi varsin luottavainen ja positiivinen. Ilkka Suominen päätti puheensa vakuuttavasti todeten, että seuraavien vaalien jälkeen kokoomus on suurin puolue ja Petteri Orpo pääministeri. Puhe on osittain kuultavana FB-sivuillame osoitteessa https://www.facebook.com/aurinkokokoomus/

Kokouksessa piti avajaisissa aivan erinomaisen puheen Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja ja Turun kaupunginvaltuutettu Alvar Euro. Puheen otsikkona oli "Menneille sukupolville". Puheessaan hän korosti arvojen ja vastuun merkitystä. Hän mm. sanoi että meillä kaikilla on vastuu siitä, että kaikilla ihmisillä on maailmassa hyvä olla, että yhteisiä rahojamme ei käsitelkä miten sattuu ja ennen kaikkea meillä on vastuu isänmaastamme.

Toinen erinomainen puhe oli kunniapuheenjohtajamme Ilkka Suomisen juhlapuhe. Hän korosti sitä että median antama mielikuva puouemme hajaannuksesta ei pidä paikkaansa vaan puolue on yhtenäinen ja vahva.

Oheisohjelmana oli SOTE-keskustelu, johon tuli myöskin mukaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori. Tunnelma oli varsin tiivis ja vaikutelmalmaksi jäi että kokousväki oli suurimmaksi osaksi Petteri Orpon ja hallituksen linjoilla. Oheisohjelmssa oli myöskin EU-keskustelu otsikolla Eurooppa äänestää 2019.  Keskustelun veti suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen ja mukana olivat Jyrki Katainen, Aleksander Stubb, Henna Virkkunen, Petteri Sarvamaa ja Sirpa Pietikäinen.

Kokouksessa valittiin puolueen johto. Petteri Orpo valittiin yksimielisesti suurien aploddien säestämän puheenjohtajaksi. Kokouksessa käytiin ennenkuulumattoman tiukka kisa puoluevaltuuston puheenjohtajasta. Viime tingassa vaalipaikalla vaaliin ilmoittautui Lapin pirin puheenjohtaja Heikki Autto. Hän hävisi äärimmäisen niukasti - 0,8 äänellä - EU-komission erityisneuvonantajalle Aura Sallalle. Varapuheenjohtajiksi valittiin ministerit Antti Häkkänen ja Sanni Grahn-Laasonen sekä puoluevaltuuston puheenjohtajana toiminut Mari-Leena Talvitie.

Kokous nimesi myös kaksi uutta kunniajäsentä - ansioituneet Maija Perhon ja Pertti Salolaisen. Kultaisella ansiomerkillä palkittiin kokujksen erinomainen puheenjohtaja Petri "Pete" Lahesmaa.

Aloitteita oli tullut yhteensä 219 ja suurimmat aplodit hyväksytty aloite Suomen liittymisestä NATOon. Kun Petteri Orpo linjapuheessan totesi "Hyvät ystävät, kokoomus kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä" alkoi huikea kättentaputus. Aplodit kestivät 28 sekunttia. Kokoomusnuoret olivat pystyttäneet aulaan ison plakaatin, jossa oli ytimekäs iskulause "NATO-jäsenyys seuraavaan hallitushjelmaan"

Aurinkorannikon Kokoomuksen virallisina edustajina olivat Olavi Hannuksela, Helena Jokinen, Matti Kairi, Pekka "Poku" Kivelä, Sakari Pekkarinen ja Hilkka Vahervuori sekä tarkkailijoina Pirjo Hallipelto, Tuula Kairi ja Heli Kivelä.  

Presidentin vaalien vaalivalvojaiset Ravintola Kukossa 28.1.2018

Vaalivalvojaisissa oli Ravintola Kukossa n. 150 henkilöä ja tunnelma oli korkealla ja erityisesti siksi että sauli Niinistö sai ylivoimaisen äänten enemmistön ja pääsi jatkoon ensimmäisellä kierroksella. 

Ohjelmassa oli vaalien tulosten seurantaa usealta isolta näytöltä. Lisäksi tilaisuudessa suoritettiin arvonta Cafe Niinitössä kävijöiden kesken. Paikan päällä on mahdollisuus osallistua vaalien ennakkoäänestyksen tuloksen veikkaukseen.

Kuvagalleria

Cafe Niinistöjen suosio ylitti kaikki odotukset! Kävijöitä oli viitenä päivänä yhteensä n. 700 vierailijaa. Tunnelma oli korkealla ja siihen auttoi paitsi innokas tiimi myös musiikista vastaavat Markku Tommila, Juhani Rautiainen ja Kari Fall.

Mediakin oli kiinnostunut Cafe Niinistöstämme. Fuengirola-lehdessä ja SE-lehdessä oli lyhyt juttu ja FinnRadio ja RadioFinlandia olivat paikalle ja tekivät haastattelua paikan päällä.

FinnRadion juttu näkyy FaceBookista omilta sivuiltamme sekä FinnRadio.FM

Käynnistimme paikallisen SN2018-kampanjan vauhdikkaasti Fuengirolassa uudistuneessa Bar Cocina Witissä keskiviikkona 10.1. avaamalla maailman eteläisimmän Cafe Niinistön. Paikalla oli n. 150 kävijää. Sääkin suosi - muutaman sateisen, kylmän ja pilvisen päivän jälkeen aurinko paistoi täydeltä terältä eikä lumesta eikä muustakaan säiden ääri-ilmiöstä ollut tietoakaan.

Yhdistyksen kunniajäsen Sakari Pekkarinen avasi tilaisuuden toteamalla että tämä oli jo toinen kerta kun yhdistys järjestää Cafe Niinistön Aurinkorannikolla – edellinen kerta oli 6 vuotta sitten ja silloin paikalla oli myös silloinen presidenttiehdokas Sauli Niinistö. Tällä kertaa hänen aikataulunsa ei sallinut hänen vierailuaan tänne.

Tunnelma paikalla oli varsin iloinen ja rento. Osan lämpimän ja iloisen tunnelman luomisesta voi antaa säveltäjälle, lauluntekijälle ja laulajalle Markku Tommilalle. Hän veti tilaisuutta tuttuun rentoon tyyliinsä. Hän hoiti musiikin tapahtumassa ja viihdytti lauluillaan kävijöitä.

Kävijöiden kesken arvottiin erilaisia palkintoja ja arvonta suoritettiin vaalipäivän vaalivalvojaisissa 28.1 Ravintola Kukossa klo 17. 

Viini- ja tutustumismatka Setenil de las Bodegasiin ja Rondaan

 

Matkaan lähti aamuvarhaisella Fuengirolasta 28 osallistujaa. Kävimme ensin Chinchillan  ja toisena päivänä Descalzos Viejosin viinitilalla Flavio Salesi'n vieraana. Ensimmäisessä mentiin kaikki viinin valmistuksen vaiheet läpi ja toisessa Flavio kertoi enemmän suhteestaan viiniin ja sen merkityksestä yleensä. Molemmissa huippuviinejä lähti mukaan.

Hotelli Setenil de las Bodegas'ssa oli riittävän hyvä ja ruoka erinomaista. Itse kaupunki oli todella näkemisen arvoinen. 

Ryhmämme koko juuri sopiva. Kaikki oppivat tuntemaan paremmin toisensa.

Linja-auto oli aivan maksimikokoinen tuolle matkalle. Ilman Pacon taitavaa otetta, olisimme olleet todella pulassa.

Lisää matkasta Matkat

Kansanedustaja Outi Mäkelä ja Sauli Niinistön kampanjan asiamiehet Pirkko-Liisa ja Heikki Ollila vierailivat Aurinkorannikolla 3.-4.11.2017

Kansanedustaja Outi Mäkelä sekä Sauli Niinistön kannattajayhdistyksen asiamiehet Heikki ja Pirkko-Liisa Ollila vierailivat  Aurinkorannikolla paikallisyhdistyksemme veiraina. He vetivät paikalle yli 100 kuulijaa. Poliittisen keskustelutilaisuus pidettiin 3.11 Nuriasolissa ja seuraavana päivänä vietimme heidän kanssaan yhdessä perinteistä syysgaalaa Ravintola Valparaisossa.

Pirkko-Liisa ja Heikki Ollilan mietteitä Sauli Niinistön kampanjasta voit lukea tästä

Fuge 1.jpg 

Outi Mäkelä piti juhlaesitelmän Syysgaalassamme
Pirkko-Liisa ja Heikki Ollila kertoivat Niinistön kampanjan vaiheista

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä Aurinkorannan kokoomuksen vieraana

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä vieraili Aurinkorannan kokoomuksen vieraana 3.-4. marraskuuta. Mäkelä toimi vierailun aikana muun muassa Aurinkorannan kokoomuksen syysgaalan juhlapuhujana.  Puheessaan Mäkelä nosti esiin kuinka Aurinkorannan kokoomuksella on ollut tapana tehdä historiaa yhdistyksen alusta alkaen, sillä Aurinkorannikon Kokoomus on ensimmäinen suomalaisen puolueen perustama paikallisyhdistys joka toimii maamme rajojen ulkopuolella.

 

"Aurinkorannan kokoomuksen vieraana on vuosien saatossa käynyt lukuisia puolueen puheenjohtajia ja ministereitä. Ja se ei voi olla ainoastaan merkki siitä, että tänne paetaan syksyn loskaa tai kotimaan poliittista tilannetta. Lukuisten puolueemme ykkösvaikuttajien vierailut täällä ovat selvä osoitus tekemästänne merkittävästä aatteellisesta työstä ja järjestöllisestä toiminnasta. Aurinkorannikon Kokoomus on Suomen suurin paikallisyhdistys yli neljälläsadalla jäsenellään ja todennäköisesti myös aktiivisin - jos mitataan järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärää.", Mäkelä toteaa.

 

Kokoomus on gallupeissa kärkipaikalla ja kannatus näyttäisi olevan positiivisessa nosteessa. Mäkelä muistuttaa, että ylpeys voi käy lankeemuksen edelle. Mäkelän mukaan onkin tärkeä muistaa, että mitä ylemmäs kannatuksessa mennään, sitä jyrkemmät ovat askeleet ja korkeampi on pudotus. 

 

"Meidän on vietävä sinnikkäästi maaliin käynnistetyt uudistukset. Sote ja valinnanvapaus ovat tällä hetkellä asioita, joiden osalta Kokoomukselle yritetään nyt kovasti maalata mehiläisen raitoja kylkiin- mutta fakta on kuitenkin se, että meille ei ole tärkeää se onko palvelut tuotettu julkisella vai yksityisellä, kunhan palvelu on laadukasta ja hoitojonot tarpeeksi lyhyitä", Mäkelä pohtii.

 

"Soten rinnalla yksi tärkeimpiä, ellei jopa tärkein uudistus on sosiaaliturvan uudistaminen. Kannustimet pitää saada kohdilleen ja työn vastaanottamisesta pitää saada aina kannattavaa. Nykymenoon meillä ei ole varaa. Perhevapaita on myös uudistettava, yritystuet on perattava, perintöverotusta tulisi keventää - ja mieluiten poistaa se kokonaan". Mäkelä jatkaa.

 

Mäkelän mukaan kokoomuslaisten on uskallettava keskustella rohkeasti sellaisistakin asioista, jotka eivät kaikkia miellytä. Kokoomuslaisten on uskallettava puhua paikallisesta sopimisesta, talouden tasapainottamisesta, Euroopan tulevaisuudesta, puolustuspolitiikasta ja Natosta, kaupunkipolitiikasta  - ja myös näistä pienemmistä ja arkisemmista asioista, kuten vaikkapa autoverosta tai alkoholipolitiikasta.

 

"Fakta on, että aikanaan yhdessä laadittu hallitusohjelma on edelleen hyvä ja ohjelmassa pysyminen olisi koko Suomen edun mukaista. Ote ei kuitenkaan saa nyt herpaantua hetkeksikään. Tyytyminen ei johda pelkästään hyytymiseen. Tänä päivänä on riski, että käy kuten Ranskassa, että ennustamaton kilpailija kiilasi peliin ja valtapuolueet romahtivat totaalisesti uuden liikkeen edessä", Mäkelä toteaa.

 

"Kokoomuksen etu on, että emme edusta mitään etujärjestöä tai kansanliikettä. Me emme tarkista työmarkkinalinjauksiamme Hakaniemestä. Emmekä kumartele MTK:n suuntaan. Kokoomus on nimensä mukaisesti joukko erilaisia ihmisiä, joita yhdistää usko työn merkitykseen, sivistykseen ja kansainvälisyyteen. Ja emmehän me totisesti halua, että tiemme on tulevaisuudessa kivinen kuin Hakaniemen silta tai mutkainen kuin maalaiskunnan metsätie", Mäkelä summaa

 

 


 

Kansanedustaja Juhana Vartiainen vieraili Aurinkorannikolla 14.-1510.2017

Syksyn 2017 ensimmäinen vierailijamme oli 14.-15.10.2017 kansanedustaja Juhana Vartiainen. 14.10 pelattiin Aurinkogolf El Paraison kentälä loistavissa peliolosuhteissa ja Juhana Vartiainen oli kisamme suojelija. 15.10 oli yhdistyksemme järjestämä tilaisuus Nuriasolissa, jossa Juhana Vartiainen piti erinomaisen esitelmän Suomen taloudellisesta tilanteesta. Hän keräsi n. 120 kuunttelijaa Nuriasoliin. Juhana Vartiaisen erikoisalanhan on talouspolitiikka.  

Fuengirola-lehdessä olevan artikkelin voit lukea tästä Juhana Vartiainen Nuriasolissa 15.10.2017_Fuge.pdf

Juhana Vartiaisen esitys videoituna osoitteessa https://www.facebook.com/aurinkokokoomus

 

Juhana Vartiainen oli Aurinkorannikon Kokoomuksen vieraana 14.-15.10.2017

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen vieraili Aurinkorannikon kokoomuksen vieraana 14.-15.10. Lauantaina pelattiin El Paraison Golf-kentällä Aurinko Golf ja Juhana Vartiainen oli tapahtuman suojelijana. Hän suoritti kisan palkintojen jaon.

Sunnuntaina Juhana Vartiainen piti talouspoliittisen katsauksen Ravintola Nuriasolissa. Vartiaisella on pitkä kokemus talousasioista. Hänet valittiin eduskuntaan 2015 ja ennen astumistaan politiikkaan hän on toiminut Valtion Taloudellisen Tutkimuskeskuksen ylijohtajana ja ennen sitä useamman vuoden ajan johtanut Ruotsissa Taloudellisessa suhdanneinstituutissa tutkimusosastoa

Hän peilasi tämän hetkistä Suomen poliittista ja taloudellista tilannetta historian kautta. Silloin kun Suomen hyvinvointiyhteiskuntaa luotiin sodanjälkeisenä aikana, meillä vallitsi poikkeuksellisen suotuisat edellytykset julkisten menojen kasvattamiselle. Luotiin kansaneläke, peruskoulut, terveyskeskukset, työsuojelulait ja työeläkejärjestelmät. Väestön ikärakenne oli tuolloin poikkeuksellisen hyvä tällaisen kannalta. Odotettavissa oleva elinikä ei ollut vielä noussut kovin paljon. Kaikkeen näytti olevan varaa. Vuosien varrella meille kehittyi sellainen harha, että meillä on kaikki paremmin kuin muualla. Ei ymmärretty, ettei sellainen tilanne, että aktiiviväestö kasvaa ja on vähän huollettavia voi jatkua ikuisesti. 2009 jälkeen työtä tekevän väestön määrä on laskenut ja huoltosuhde heikkenee koko ajan eikä ole enää varaa kasvattaa julkisia menoja. On tultu tilanteeseen, että menoja sen sijaan että niitä kasvatetaan niitä pitää vähentää. Menot kasvavat enemmän kuin tulot kun kansalaisten ikärakenne on muuttunut. Sosiaaliedut eivät voi enää kasvaa. Taloustieteilijät kyllä tietävät mitä pitäisi tehdä, mutta poliittinen tahto ei riitä. Meidän pitäisi uudistaa sosiaaliturva ja eläkejärjestelmämme, mutta Suomen työmarkkinajärjestöjen valta on esteenä. Meidän palkkaneuvottelujärjestelmämme on aivan liian jäykkä. Vartiaisen mielestä meillä Suomessa reformihalu julkisen talouden puolella on laantunut, joka on vaarallista. Tehdään pikakorjauksia, mutta maltti ei riitä pitkäjänteiseen uudistamiseen. Meillä sopeudutaan hitaasti ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Poliittista tahtoa ei riitä viemään isompia uudistuksia läpi.

Vartiaisella on kokemusta useamman vuoden ajalta muiden pohjoismaiden poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Hänen näkemyksensä mukaan Suomen talouspolitiikka on jäljessä muiden Pohjoismaiden talouspolitiikasta. Suomi ei ole pysynyt perässä muiden pohjoismaiden talouspolitiikassa. Meillä on teollisuuskeskeisyyden sijaan valtiokeskeisyys. Suomessa sopeudutaan hitaasti markkinoiden muutoksiin. Vahva aluepolitiikka ohjaa rahoitusmarkkinoiden säännöstelyä. Järjestövalta on meillä paljon suurempi kuin esim. Ruotsissa.

Suomi on ollut ja on edelleenkin aika suljettu yhteiskunta – ei ole tarvittu ulkopuolista työvoimaa. Nyt vasta on pikkuhiljaa opittu ymmärtämään työperäisen maahanmuuton mukanaan tuomat edut.

Ei ymmärretä, että tämän hetkinen talouden kasvu on elpymiskasvua – pysyvää kasvua. Tällöin ei pidä kasvattaa menoja vaan toimia maltillisesti. Flunssasta voi toipua nopeasti, mutta yleiskuntoa se ei nosta

Vartiainen nosti esiin mm. apteekkien vapautumisen, josta käytiin vilkkaasti keskustelua puolesta ja vastaan. Meillä on aivan liian pitkät opiskeluajat verrattuna muihin pohjoismaihin. Siksi pitäisi mm. opintotukijärjestelmää uudistaa.

Talouden rakennetta pitäisi uudistaa. Kokoomus ottaa Vartiaisen mielestä talouden rakenteellisen uudistamisen vakavimmin. Kokoomuksen tavoitteena on viedä reformiagendaa eteenpäin. Pää on auki SOTE-asioiden valinnan vapaudessa. Liikennekaari menee oikeaan suuntaan. Kokoomus kantaa myös huolta työteon kannustimista – työn teon verotusta pitäisi muuttaa kannustavammaksi. Työverotus Suomessa on aivan liian korkea. Jos on olemassa yleissitovat palkkaneuvottelut, minimipalkkalaki eivät voi olla Vartiaisen mukaan molemmat yhtä aikaa. Koko TES on yleissitova ja siitä pitäisi päästä eroon. Mutta mikään poliittinen puolue ei saa läpi omaa agendaansa ilman muiden puolueiden tukea.

Keskusteltiin myös maakunta uudistuksesta – voiko sillä saavuttaa minkäänlaisia säästöjä kun tulee päällekkäisiä organisaatioita. Myös automaation vaikutusta työpaikkoihin epäiltiin. Kuitenkin automaation vaikutus muuttaa työmarkkinoiden rakennetta – osa työpaikoista häviää, mutta uusia tulee tilalle. . Kysymykseen valtion omistuksista pörssiyhtiöissä todettiin yleisön joukosta, että valtolla on aivan suhteettoman suuri päätäntövalta pörssiyhtiöissä. Vartiainen totesi, että harvoin valtio voi tuoda mitään uutta pörssiyhtiöihin. Valtion omistukset pörssiyhtiöissä pitäisi myydä ellei yhtiö ole strategisesti tärkeä valtiolle ja niistä saadut rahat laittaa esim. yliopistoihin.

Vasta ilmestyneestä kirjasta ”Keskusteluja taloudesta” , Juhana Vartiainen ja Tommi Uschanov, WSOY, voi lukea lisää Juhana Vartiaisen näkemyksiä.

Juhana Vartiainen Nuriasolissa 15.10.2017_Fuge.pdf

 

Vaalivalvojaiset 09.04.2017 ravintola Kukossa

Suomessa pidettiin kunnallisvaalit 9.4. Aurinkorannikon Kokoomus järjesti vaalipäivän iltana Ravintola Kukossa vaalivalvojaiset. Tilaisuuteen osallistui yli 70 henkilöä, joista suurin osa oli yhdistyksemme jäseniä. Ennen kuin päästiin seuraamaan vaalien tulospalvelun suoraa lähetystä, nautimme maukkaan Kukon buffet-illallisen. Suomen lähes kansallisruoka, karjalanpaisti, maistui erinomaiselta. Tilaisuuden juonsi puheenjohtajamme Matti Kairi Uusi Fuengirola-lehden päätoimittajan ja Ravintola Kukon isännän Antti Pekkarinen avustamana. Kokoomuksen lopullisesta äänimäärästä suoritettiin ennakkoon myös tulosveikkaus. Sen panos oli minimi 2€ ja lähimmäksi arvannut sai koko potin. Vaalien tuloslaskentaa seurattiin videotykkien avulla kahdelta isolta valkokankaalta. Kun ennakkoäänten tulokset julkistettiin heti klo 20 jälkeen Suomen aikaa, puuttui niistä vielä suuri osa isojen kaupunkien – pääasiassa pääkaupunkiseudun – äänistä. Ensimmäisessä ennusteessa SDP otti keulapaikan 20,4%:lla äänistä kokoomuksen ollessa 3. sijalla ja oli siihen mennessä saanut ennakkoäänistä 19,7%. Illan mittaan äänimäärien osuudet vaihtelivat ja tunnelmat sen mukana. SDP näytti aluksi vetävän suurimman potin, mutta illan mittaan se hiipui 2. sijalle Keskustan jäädessä yllättäen 3. sijalle jääden lähes 2 %-yksikköä SDP:stäkin. Kokoomus kiri koko ajan sitä mukaa kuin ennakkoäänet ja lopuksi myös varsinaisen vaalipäivän ääniä saatiin laskettua lisää.

Riemulla ei ollut rajoja, kun illan mittaan vaihtelevat tulokset saatiin lopullisesti tietoon, kun lähes kaikki äänet oli laskettu. Kokoomus oli kerännyt suurimman äänimäärän, 20,7%, ja oli siis saavuttanut suurimman kuntapuoleen paikan. Erityisesti Jan Vapaavuoren suuri äänimäärä Helsingissä oli murskaava. Se lähenteli jopa Sauli Niinistön äänimäärää aikoinaan. 

Helsingissä käytiin pormestarivaalia samalla, kun äänestettiin kokoomusta ja Jan Vapaavuorta. Lopputulos ei jättänyt tulkinnan varaa. Suurin puoluehan saisi pormestarin paikan. Alustavissa gallupeissa oli ennustettu varsin tasaväkistä kisaa kokoomukseen ja vihreiden välillä, mutta vihreiden kannatus jäi kauas kokoomuksesta ja kokoomuksesta tuli edelleen Helsingin suurin puolue!

 

Kansanedustaja Kari Tolvanen piti poliittisen katsauksen 20.10.2016 Nuriasolissa ja vietimme syysgaalaa Valaparaisossa, jossa Kari piti juhlaesitelmän

Parlamentin varapresidentti Esperanza Oña
Parlamentin istuntosali
Parlamentti istuu kirkossa
Yhteiskuva kirkon portailla
Espanjan varapäämisteri Soraya Sáenz de Santamaria
Metropol Parasolin kävelysilta 28 metrin korkeudessa

Aurinkorannikon Kokoomuksen Sevillan matka 11.-12.11.2016

Matkalle Sevillaan lähti perjantai-aamuna 25 Aurinkorannikon kokoomuslaista. Ensimmäisenä vierailukohteena meillä oli Andalusian Parlamentti. Sen tiloja meille esitteli parlamentin toinen varapresidentti Esperanza Oña yhdessä parlamentin oppaan kanssa. Tulkkina toimi Suvi Kauranen, joka oli järjestänyt meille mahdollisuuden tapaamiseen. Itse parlamenttirakennus oli alun perin ollut sairaala, jonka rakentaminen oli aloitettu jo vuonna 1546. Aikojen kuluessa sitä laajennettu monta kertaa. Rakennuskokonaisuus kunnostettiin niin, että Andalusian Parlamentti aloitti toimintansa siinä vuonna 1992. Se on erittäin edustava monine sisäpatioineen. Sairaalan kirkko oli muutettu parlamentin istuntosaliksi. Saimme tutustua parlamentin lehdistö-huoneeseen sekä itse istuntosaliin, jonka alttarin puoleisessa päässä istuu 8 henkinen parlamentin johtajisto. Parlamentin toinen varapresidentti Esperanza Oña istuu omalla paikallaan. Oikealla aukeaa itse 109 paikkainen istuntosali. Kierroksen jälkeen nautimme lounaan parlamentin ruokalassa. Seuraavaksi majoituimme Hotel TRYP Macarenaan. Iltaohjelma oli valinnainen niin, että osa ryhmästä nautti laadukkaasta flamenco esityksestä kuuluisassa Flamenco Tablao El Arenal’ssa. 

Matkalla sattuu yllätyksiä.
Toinen osa ryhmäämme nautti illallisen ravintolassa nimeltään Casa Los Robles. Sattumalta samaan ravintolaan saapui Espanjan varapäämisteri Soraya Sáenz de Santamaria perheineen viettämään poikansa 5-vuotis syntymäpäiviä. Erinäisten vaiheiden jälkeen ministeri tuli tervehtimään meitä, jolloin saimme tilaisuuden onnitella nuorta miestä laulun kera.

Puurakentamista Espanjassa.
Lauantaina-aamuna allekirjoittanut esitteli kuvien kera vuonna 2011 valmistuneen pääasiassa puurakenteisen Metropol Parasol rakennuskohteen. Paikalliset tuntevat sen rakennuksen muodosta johtuen myös nimellä ”Seta” eli sieni. Esittelyyn jälkeen kävelimme Plaza de la Encarnación aukiolle ihailemaan vielä ihan hyvässä kunnossa olevaa kohdetta. Metropol Parasolin kävelysillalta on 28 metrin korkeudessa. Sieltä on erinomaiset näkymät yli koko kaupungin.


Sevilla on kulttuurin ja hallinnon keskus
Saimme matkamme aikana onnistuneesti yhdistettyä tutustumisen Andalusian hallintoon ja Sevillan tarjoamiin erinomaisiin kulttuurielämyksiin.


Matkalla kotiin poikettiin vielä Estepassa Estepeñan makeistehtaalla hankkimassa joulumakeiset. Lisäksi koko ryhmän puolesta kiitän Arja Pirkkasta hyvistä matkajärjestelyistä.

 

Matti Kairi
 

Hotel Confortelin yleisötilaisuus 8.11. kokosi noin 150 kokoomuspolitiikasta kiinnostunutta.

PETTERI ORPO VETI  TUVAN TÄYTEEN 8.11.

Arvioimme sadan istumapaikan riittävän, mutta arvio oli täysin alimitoitettu. Onneksi Hotel Confortel löysi lisää tuoleja ja tapas-tarjoilua. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja piti kattavan esitelmän Suomen hallituksen tilanteesta. Se herätti vilkkaan keskustelun ennen viihteelle siirtymistä. Ks. kuvia tilaisuudesta Kuvagalleriasta.

 

POLIITTINEN KESKUSTELUKERHO 27.11.

El Patioon kokoontui 48 innokasta kokoomuslaista mielenkiintoiseen keskustelutilaisuuteen.

Ennen illan varsinaista alustusta tilaisuuuden avaaja, Seppo Siren, pyysi kunniapuheenjohtajaammme Pekka Kivelää analysoimaan juuri julkistettua Ylen puoluekannatusarviota.  Keskusta jyrää; kannatus nyt 24,1,  kokoomus, vastuunkantajapuolue, 18,3, perussuomalaiset 17,2, sdp 15,4, vihreät 9,0, vasemmisto 7,4, rkp 4,1, kd 3,2.  Kivelä vertasi tilannetta 90-luvun alkuun, jolloin myös vastuu painoi hallituspuolueita ja niiden kannatusta, mutta samoin kuin silloin, niin ei tilanne ole kokoomuksen kannalta toivoton.  Kovaa työtä se meiltä kaikilta vaatii ja uskoa tulevaisuuteen.

Toinenkin erityisaihe otettiin esille.  Kunniajäsenemme Sakari Pekkarinen valaisi erinomaisella esityksellään Kevan historiaa ja syitä nykytlanteen syntymiseen.  Johtopaikkojen täyttäminen pelkästään poliittisin perustein on jo pitkään tiedossa ollut suuri epäkohta, johon hän viimeistään nyt toivoisi korjausta.  Pian suurin eläkevakuutusyhtiö tarvitsee osaavat ja ammattitaitoiset johtajat.

Illan alustaja hallituksemme jäsen Arto Paalanne kävi monipuolisesti läpi syitä ja seurauksia pitkään jatkuneeseen kriisiin.  Saimme kuvauksen maailman joka kulmalta ja ei tämä Euroopan tilanne vielä pitkään aikaan saane ratkaisuaan.  Suomen osalta vain eläkeläisten tilanne näyttää vakaalta, mikäli verot eivät nouse.  Alustus sai aikaan vilkkaan ja asiantuntevan keskustelun varsinkin kuntakentän ongelmista, jotka lienevä meitä kaikkia lähimpänä. KS. KUVIA KUVAGALLERIASTA.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa.
Tilaisuuden puheenjohtaja, Seppo Siren.
Tilaisuuden yleisöä.
Tilaisuuden yleisöä.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa Fuengirolassa 2.4.2016

Petri Sarvamaa vieraili rannikolla Aurinkorannikon kokoomuksen kutsumana.

Päätilaisuus oli Poliittinen keskustelutilaisuus Ravintola Nuriasolissa, johon saapui reilut yli sata ihmistä. Saimme runsaasti ja asiantuntevasti tietoa päivän polttavista aiheista.

Petrillä oli kolme keskeistä viestiä liittyen ajankohtaisiin haasteisiimme:

Suomelle kansainvälisyys on kaikki kaikessa. Elämme yhä epävakaampia aikoja Euroopassa, jolloin Suomen kaltaisen EU:n pienen jäsenvaltion elinehto on unionin säilyttäminen ja yhteisten tavoitteiden eteen työskenteleminen. Siirtolaiskriisin ratkaisemisen ja toisaalta sisäisen turvallisuuden osalta EU:n yhteistyö on välttämätöntä. Suomi on hoitanut oman tonttinsa mallikkaasti, meillä kansalaisilla ei ole syytä ylenpalttiseen huoleen. Suomesta turvapaikan saavien ihmisten sitouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan on ensiarvoisen tärkeää meidän kaikkien kannalta. Tässä ennen kaikkea työllistymisen kynnys on saatava nopeasti riittävän alas.

Talouden osalta tilanne on Euroopassa yhä vaikea, mutta Suomessa aivan erityisen huolestuttava. Yhteiskuntasopimus-prosessi ja viimeisimpänä kilpailukykysopimus näyttävät jäävän aivan liian kauas riittävästä tasosta, jolla Suomen talouden nokka voitaisiin ajan mittaan kääntää taas oikeaan suuntaan. Kokoomus tekee tässä sitä työtä, mihin hallitusohjelmassa sitouduttiin - ja siksi tämä työ täytyy myös meidän osaltamme viedä loppuun. Mutta tuleviin koitoksiin Kokoomuksen täytyy mennä vahvemmalla otteella. Nyt pallo annettiin pääministeri Sipilän johdolla ammattiyhdistysliikkeelle. Itse pyrkisin vaikuttamaan asiaan siten, että talouden tervehdyttämiseen välttämättömät tuotantokustannusten alentamiskierrokset tehtäisiin alakohtaisesti, ei laidasta laitaan yhtä aikaa. Tällä Sipilän systeemillähän kävi niin, että ratkaisevaan rooliin päästettiin mm. Palvelualojen ammattiliitto PAM, vaikka tarkoituksena oli avittaa Suomen vientialoja parempaan kilpailukykyyn.

Kolmas opetus on se, että Kokoomuksen täytyy jatkossa ottaa aloite enemmän omiin käsiin. Kokoomuksen täytyy kirjoittaa yhteiskunnan agendaa ja viestittää se kirkkaasti. Kokoomuksen täytyy keskittyä puhtaasti asiaan ja sen toteuttamiseen.

Petri ilmoitti myös, että on valmis käytettäväksi Kokoomuksen varapuheenjohtajana, mikäli Lappeenrannan puoluekokous kesäkuussa niin haluaa.

BEN ZYSKOWIZCILLA YLI 400 KUULIJAA 8.-9.11.

 

Benin yleisötilaisuudet Fuengirolassa ja yhdistyksemme syysgaala Valparaisossa vetivät yhteensä yli 400 kuulijaa. Sunnuntaina Nuriasolissa oli koolla yleisöä yli 270 henkeä osan joutuessa seisomaan.

 

Ben totesi hämmästyneenä, että Suomessa vastaavaa mielenkiintoa yhdeltä paikkakunnalta on vaikea löytää.

 

Perjantai-illasta maanantaiaamuun kestäneen vierailun aikana hänellä oli useita tilaisuuksia keskustella kanssamme ja saada palautettamme kuluneen hallituskauden politiikasta.

 

Kuvagalleriasta löydät kuvia Ravintola Kukon, Ravintola Nuriasolin ja yhdistyksen syysgaalan tapahtumista.

 

 

 

 

 

 

 

LOUNASMATKA PIA KAUMAN KANSSA NERJAAN 18.3.2015

Kevään ensimmäinen retkemme suuntautuu maaliskuussa Nerjaan.
20 000 asukkaan Nerja sijaitsee 50 kilometriä Málagasta itään Costa del Solin alueella.
Nimi Nerja tulee maurilaisesta sanasta "naricha", joka tarkoittaa runsasta ja kosteaa kevättä.

Lähde mukaan herkulliselle lounasmatkalle keskiviikkona 18.3.2015 !

Mukaan lähtee myös kansanedustaja Pia Kauma Uudeltamaalta, jonka kanssa voit käydä keskustelua matkan aikana. Pian vaaliteemoja ovat mm. eläkeläisten verotus, yrittäjyys, Suomen turvallisuus, valinnanvapaus ja rangaistukset.

LOUNAS

Auringossa kylpevässä Nerjassa on useita ravintoloita, mutta vain muutama minne mahtuu linja-autollinen ihmisiä yhtä aikaa syömään. Saimme varattua tyylikkään italialaisen ravintola Olivan lounaspaikaksemme. Lounas ei ole tavallisemmasta päästä, vaan oikea makunautinto!

TIPPUKIVILUOLAT

Lounaan lisäksi käymme myös Nerjan tippukiviluolissa, jotka ovat Euroopan suurimpia.

Tarina kertoo näin:

Nerjan luolat Espanjan etelärannikolla Andalusiassa Nerjan kaupungissa löytyivät 1959, kun viisi koulupoikaa jahtasi lepakoita, joiden he olivat nähneet tulevan luolasta.  Luolissa on asunut ihmisiä 6 000 vuotta sitten, ja sieltä on löytynyt heidän luurankojaan. Niitä on asetettu esille vitriineihin. Luolastoa ei ole vielä tutkittu perin pohjin, vaan sieltä saattaa löytyä uutta.  Sittemmin luolista on löytynyt neandertalin ihmisten maalaamiksi tunnistettuja hylkeitä esittäviä maalauksia, joiden ympärillä oleva orgaaninen aines on vuonna 2012 Miamissa tehdyissä tutkimuksissa todettu olevan 42 300–43 500 vuoden takaa. Neandertalilaisten ei ole aiemmin tiedetty tehneen maalauksia, vaan ne on liitetty Homo sapiensiin.

Mielenkiintoista, eikö vain?

BUSSIKULJETUS

Matkaan lähdetään aikaisemmilta matkoilta tutuilta lähtöpaikoilta myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

LOUNASMATKAN HINTA
on laskettu 50 osallistujan mukaan, jolloin arvioitu kustannus on n. 50 € /henkilö
sisältäen bussikuljetuksen, tippukiviluolien sisäänpääsymaksun ja lounaan (ei tavallinen ”menu al dia”). Hinta tarkentuu lopullisen osallistumismäärän selvittyä.

ILMOITTAUTUMINEN
Mukaan mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta ja ilmoittautua voi jo nyt.
Ohjelma täydentyy lähipäivinä samoin kuin lopullinen hinta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: mervi.jankko@gmail.com tai  634 300 504.

ATTE KALEVA KIINNOSTI YLI KOLMEASATAA

Poliittisen keskustelukerhon järjestämä tilaisuus 11.2. kokosi paikalle Ravintola Nuriasolin salin tupaten täyteen, noin 320 ihmistä.

Aiheena olivat islamislaisuus, ISIS, jihadismi, maahanmuutto ja Nato.

Atte on sotatieteiden maisteri, kapteeni evp. ja väitöskirjaansa valmisteleva kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta.

Ks. Pekka Kivimäen yhteenveto esityksestä osiosta Tapahtumat.

Kuvia täpötäydestä Nuriasolista Kuvagalleriassa.

Sanna Lauslahdella suuri suosio Aurinkorannikolla 30.1.2016

Sanna Lauslahti on yrittäjä ja Kokoomuksen kansanedustaja. Hänet valittiin eduskuntaan vuoden 2007 vaaleissa. Koulutukseltaan Lauslahti on kauppatieteiden maisteri. Hän on väitellyt hallintotieteiden tohtoriksi vuonna 2007. Hän on myös Espoon kaupunginvaltuuston jäsen ja on toiminut Suomen Uimaliiton puheenjohtajana.

Upea helmikuun alun aurinkoinen viikonvaihde oli täynnä ohjelmaa.

Ravintola Nuriasol 30.1.2016

Aurinkorannikon kokoomuksen kutsumana hän vieraili monessa eri tilaisuudessa. Päätilaisuus oli Poliittinen keskustelutilaisuus Ravintola Nuriasolissa, johon saapui reilut sata ihmistä. Keskustelu Suomen poliittisesta tilanteesta ja eläkeläisten asioista kävi kiivaana ja Sanna vastasi kysymyksiimme vakuuttavasti ja suurella asiantuntemuksella. Saimme vahvaa uskoa siihen, että hallituksemme tekee oikeita asioita.
Sanna Lauslahti esitti että, Suomen poliittinen kevät tulee olemaan ratkaiseva tulevaisuuden kannalta. Tästä aiheesta hän korosti kolmea nostoa.

@Talouden saattaminen kuntoon. Suome velka kasvaa edelleen viiden miljardin vauhtia vuodessa. Menojen näkökulmasta hallitus on jo tehnyt merkittävän osan säästöpäätöksistä viime syksynä. Säästöt konkretisoituivat lukuisina säästölakeina valiokunnissa ja tänä vuonna ne näkyvät ihmisten arjessa. Osa säästölakiesityksistä tulee vielä kuluvan vuoden aikana. Tältä osin hallitus on lähtenyt reippaammin toimeen verrattuna edelliseen hallitukseen.

@Talouskasvun pohjan luonti sisältäen kärkihankkeet ja kilpailukykypaketti/yhteiskuntasopimus. Samalla kun nipistetään menoista, rakennetaan uutta talouskasvua kahdella pääraiteella. Ensinnäkin kärkihankkeilla vahvistetaan perusinfrastruktuuria mm. Teitä, rakennetaan vahvoja liiketoiminta-alueita mm. Puhtaan teknologian alueelle ja terveydenhuollossa. Samoin palveluita digitalisoidaan ja normeja laitetaan nurin kasvun tieltä. Hankkeisiin on varattu yhteensä 1,6 mrd (0,6 mrd infra ja 1 mrd kärkihankkeet)

Toiseksi kilpailukyky/yhteiskuntasopimuksen tavoitteena on lisätä kustannuskilpailukykyä. Työmarkkinaosapuolille on annettu neuvottelurauha löytää ratkaisu. Kilpailukykypaketti on nyt hetken odottamassa ratkaisua. Lisäksi tavoitteemme on lisätä paikallista sopimista.

@ Rakenneuudistusten saatteleminen eteenpäin - sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja Maakuntahallinto. Kannatimme suurempia Sote-alueita, mutta valitettavasti emme saaneet tältä osin asiantuntijoiden parhaaksi katsomaa aluemäärää. Toisaalta ratkaisuun saatiin mukaan valinnanvapauden, vahvan valtionohjauksen ja tilaajana-tuottajan erottamisen. Nyt sote ja maakuntauudistus etenevät vauhdilla. Uudistuksiin liittyvät lait on tarkoitus saattaa lausuntokierroksille jo huhtikuussa.

Pertti Salolaisella mahtava suosio Aurinkorannikolla 27.3. -28.3. 2015

 

Pertti on ollut monessa mukana: Yleisradion toimittajana, BBC:n toimittajana Lontoossa, kansanedustajana ensimmäisen kerran 1970, ministerinä, Suomen suurlähettiläänä Lontoossa sekä kokoomuksen puheenjohtajana.

Kauniin kesäisen viikonvaihteen aikana Salolaisen vierailuohjelma oli täynnä ohjelmaa.  Aurinkorannikon kokoomuksen kutsumana hän osallistui moneen eri tapahtumaan. Päätapahtumana oli Ruiskukka golf suojelija sekä yleisötilaisuus Nuriasolissa. Sunnuntai-iltana Salolainen hurmasi kuulijansa salintäyteisessä tilaisuudessa  jazz ravintola Reginassa taitavalla soitollaan huuliharpulla sekä laulullaan Andalusian Swingband ja Antti Sarpilan kanssa.

Yleisötilaisuus Nuriasolissa perjantaina 27.3.

Salolainen alusti Aurinkorannikon kokoomuksen poliittisen keskustelutilaisuuden sekä vastasi asiantuntevasti runsaisiin kysymyksiin rautaisella ja laaja-alaisella osaamisellaan Suomen poliittisista tapahtumista.  Melkein kaksisataa kuulijaa oli useissa asioissa samaa mieltä Salolaisen kannanotoista ja osoitti suosiotaan ja hyväksyntänsä runsailla aplodeilla.

Pääkeskusteluaiheet olivat Suomen taloustilanne, ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa, ulkopolitiikka siihen liittyen Nato jäsenyys.

Verotus:

Salolaisen mukaan seuraavalla vaalikaudella tulee lisätä halua työntekoon ja alentaa tuloverotusta kaikissa tuloluokissa 2 mrd eurolla. Samassa suhteessa tulee keventää kohtuutonta raippaveroa.
Veronkevennykset voidaan kompensoida leventämällä veropohjaa välillisten verojen ja haittaverojen osalta. Myös autoveroa voidaan keventää siirtämällä rasitusta polttoaineveroon joka olisi myös ympäristön kannalta perusteltua. Samoin voitaisiin harkita autoveron keräämistä porrastetusti muutaman vuoden aikana. Näin voitaisiin parantaa myös autokantaa.

Natojäsenyys:

Kokoomuksen ja Salolaisen kanta Nato-jäsenyyteen on myönteinen. Tämä on vahvistettu puoluekokouksen päätöksellä. Kuten tiedetään, hallitusohjelmaan on kirjattu niin sanottu Nato-optio (mahdollisuus Nato-jäsenyyteen), ja sen lisäksi on todettu kirjauksen kanssa valitettavan ristiriitaisesti, ettei jäsenyyttä kuitenkaan haeta tällä vaalikaudella. Kokoomuksen kanta on, ettei Nato-option kirjaus ole edes välttämätön koska jokainen itsenäinen valtio voi hakea Nato-jäsenyyttä niin päättäessään milloin vain.

Kansalaisten kannatus Nato-jäsenyydelle on ollut pitkään noin 25 %:n paikkeilla. Se on johtanut omituiseen tilanteeseen, kun poliittiset johtajat ovat todenneet, ettei jäsenyyttä ole syytä hakea kun kansalaisten enemmistökään ei sitä kannata. Tilanne on nurinkurinen, sillä tällaisessa kysymyksessä on johdettava edestä eli poliittisen johdon on tehtävä aloite jäsenyyden hakemisessa. Uskon, että jos Tasavallan Presidentti, hallitus, ja poliittisten puolueitten johto esittäisivät Nato-jäsenyyden hakemista, kannatus olisi viikon kuluttua ainakin 60 %..

On tärkeää pohtia jäsenyyden hakemisen ajankohtaa. Olen itsekin esittänyt, että jäsenyyttä olisi ollut hyvä hakea kun ”aurinko paistaa”. Paras ajankohta menetettiin kuitenkin presidentti Jeltsinin ollessa Venäjän johdossa. Myöhemmin olen hieman muuttanut käsitystäni, sillä hyvä aika hakea jäsenyyttä olisi myös nyt jolloin ”ukkonen jyrisee” ja Venäjä käyttäytyy hyväksyttyjen kansanvälisten lakien vastaisesti, vihjailee ydinaseilla, anastaa Krimin ja horjuttaa itsenäisen Ukrainan asemaa, sekä käy siellä peiteltyä sotaa. Edelleen Venäjä pullistelee asevoimillaan muun muassa Suomen rajojen läheisyydessä ja loukkaa ilmatilaamme. Tällaisissa olosuhteissa on perusteltua, että Suomi vahvistaa turvallisuuttaan Nato-jäsenyydellä, joka nostaa tänne hyökkäämisen kynnystä. On myös vaikeaa perustella sitä, että olisimme eurooppalaisessa suursodassa paremmin turvassa liittoutumattomana ja vain EU:n solidaarisuuden varassa. Sitä paitsi Venäjän pääesikunnissa Suomi luetaan jo sotilaallisesti länteen kuuluvaksi, ja siellä tiedetään, että ”olemme niin lähellä Natoa kuin mahdollista olematta jäsen”. Mielestäni niiden, jotka ovat Suomen Nato-jäsenyyden kannalla, tulisi kertoa mikä on heidän aikataulunsa. Kaikissa olosuhteissa Suomen on jatkettava ja tehostettava monipuolista harjoitustoimintaa Naton kanssa yhteistoimintakyvyn lisäämiseksi.

Meillä ei ole mitään syytä vähätellä Lissabonin sopimuksen ja EU:n poliittista merkitystä, vaikka EU:lla ei armeijaa olekaan. Jo Ukrainan assosiaatiosopimuksen esimerkki osoittaa, mitä EU on valmis tekemään itsenäisen valtion puolesta. Tietenkin EU:n jäsenen joutuminen hyökkäyksen kohteeksi johtaisi monin verroin huomattavampiin vastatoimiin. Ruotsin kanssa tapahtuvaa hankinta- ja harjoitteluyhteistyötä on syytä jatkaa, vaikka Ruotsi ei haluakaan sitoutua Suomen puolustamiseen tositilanteessa. Täysin riippumatta siitä mikä on liittolaissuhteemme, Suomen on aina pidettävä huolta omasta puolustuksestaan. Ensisijaisesti puolustaudumme yksin, mutta jos voimat eivät riitä, tarvitsemme apua. On hyvä tiedostaa, että suursodassa emme pärjäisi yksin.

Ruiskukka golf ja Illallinen Valparaiso lauantaina 28.3.

Ruiskukka golf pidettiin kauniissa auringon paisteessa Parador golfkentällä ja Illallinen Valparaisossa.  Tilaisuuteen osallistui yhteensä yli 100 henkilöä.  Tarjottu illallinen ylitti odotukset ja meitä viihdytti loistava kansainvälisen tason laulajatar.  Salolainen piti juhlapuheen ja viihdytti meitä huuliharpullaan.

Liisa Lindström

ARTO SATONEN JA MARJATTA RASI AURINKORANNIKOLLA 28.2.2015

 

Tämänkertaiset kokeneet eduskuntavaaliehdokkaat Arto Satonen Sastamalasta ja Marjatta Rasi Helsingistä saivat Nuriasolin esiintymislavalla melkoisen kiihkeän ja kiinnostavan poliittisen tuokion aikaiseksi. Taatusti molemmat saivat mukaansa paljon pohdittavia asioitakin. Keskustelusta muodostui jälleen kerran monipuolinen 135 läsnäolijan keskuudessa.

Timo Oksa tivasi pariinkin otteeseen Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Arto Satoselta, mitkä ovat tarkkaan ottaen puolueen keinovalikoimat talouden suunnan muuttamiseksi. Satonen vastasi puolueensa julkistamalla viiden kohdan julkisuuteen antamilla "pointeilla", mutta Oksa totesi:" Et vieläkään vastannut kysymykseeni!" Vastaus olikin sitten luettavissa mm.

seuraavan päivän HS:n sivuilta: " Puolueet yrittävät kuitenkin viimeiseen asti välttää sen kertomista, keneltä he leikkaisivat ja miten paljon. Sellaisen myötähän päätökset leikkauskohteista siirtyisivät tavallaan kansalaisille — ja mitä sellaisesta nyt tulisi!

Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb keksi Ylen haastattelussa kaikkein surrealistisimman tavan olla vastaamatta leikkauslistoja koskeviin kysymyksiin:

‒Nyt me ollaan menossa vähän siihen ’elefantti ja sokea mies’ -keskusteluun, jossa sokea mies pyrkii koskettelemaan sitä elefantin kokonaisuutta saamatta mistään kiinni. Tämäkään ei ole ratkaisu, jossa vedetään hännästä,

Ja juuri tuo lausunto selittää sen, miksi se oli Ben Zyskowicz eikä Stubb, joka esitteli tällä viikolla oman 2,6 miljardin euron leikkauslistansa, HS päättelee. Satonen myönsikin olevansa joissakin asioissa Benin listojen takana

Terve järki kunniaan, vaatii Marjatta Rasi 44 vuoden ulkoasiainhallinnon kokemuksella

Marjatta Rasi on kansainvälinen osaaja. Siitä on takeena hänen pitkä uransa ulkoaisiainministeriön monissa tehtävissä mm. suurlähettiläänä New Delhissä ja Wienissä sekä YK:n edustustossa, YK:n toimiston päällikkönä ja kehityspolitiikasta vastaavana alivaltiosihteerinä. Koulutukseltaan hän on OTK. Puheenvuoronsa hän aloittaa toteamalla, että tulossa olevat vaalit ovat äärettömän tärkeät. "Meidän on tehtävä täyskäännös, jos emme halua maatamme hallitsevan punamultahallituksen, sillä silloin eläisimme tulevaisuudessakin lainarahalla.

Vaalikampanjassaan hän kertoo keskittyvänsä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, yrittäjyyteen ja seniorikansalaisiin, joita hän kutsuu ikärikkaiksi. ‒Naapurimme aiheuttamat päänsäryt ovat meille pitkän historiamme kestoisia. En ala Venäjän asiantuntijaksi, mutta ulkoasiainhallinnossa olen saanut hyvän tuntuman naapurimme asioihin. Olen myös YK:n tehtävissä seurannut NL:n ja Venäjän kannaottoja. Ukraina tuli monelle suomalaiselle suurena yllätyksenä. Minulle se ei ollut yllätys, sillä jo 2008 Venäjä toimi tavalla, josta Putin oli vihjaillut jo 2007 Münchenin turvallisuuskonferenssissa, eli Venäjä tavoittelee vanhoja rajoja eikä hän sulkenut pois interventioitakaan.

Vain Jeltsinin hallintokaudella tuntui siltä, että paineet Suomea, kohtaan olisivat historiaa. Meidän on kuitenkin pyrittävä pitämään suhteet hyvinä naapuriin. Nyt on akuuttikriisissä saatu aikaan Minsk I ja II. Se ratkaisu on vain väliaikainen. Lopullinen ratkaisu on vasta sitten kun Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumat on saatettu kansainvälisen oikeuden edellyttämälle tasolle. Emme voi hyväksyä, että Venäjä tekee kansainvälisen oikeuden vastaisia loukkauksia liittäessään Krimin itseensä ja maan toimintaa Itä-Ukrainassa.Venäjä rikkoo kansainvälistä oikeutta, YK:n peruskirjaa ja mikä mielenkiintoisinta Etyj:n päätösasiakirjaa, joka on ollut Venäjälle rakkain kansainvälinen järjestö. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Venäjän ja länsivaltojen välillä sovittiin, että Ukrainasta poistetaan ydinaseet ja yhdessä turvataan Ukrainan koskemattomuus, hän kertoo. Rasi oli sitä mieltä, että Venäjän kansalaisyhteiskunta näyttää vielä voimansa. ‒Kuinka kauan kansa hyväksyy sensuurin, kauanko oligargit hyväksyvät tämän talouden tilanteen, mihin maa on vajoamassa?

En hyväksy eläkeläisten verotusratkaisuja; indeksin leikkauksia ja raippaveroja. Olen täysin eri mieltä näissä asioissa kuin Kokoomuksessa yleisesti ollaan, ja myös Arto Satonen on. Marjatta Rasi paheksui syvästi, ettei meitä ikärikkaita nähdä voimavarana, vaikka osallistumme omaishoitoon ja lastenhoitoon. Teemme siis rahanarvoista työtä. Osallistumme uutterasti vapaaehtoistyöhön. Olemme myös isoja kuluttajia ja kulttuurin käyttäjiä. Indeksileikkausten varat menevät eläkevakuutusfirmojen kautta ulkomaalaisille sijoittajille, hän paheksuu.

Satonen ei nyt koskisi eläkeläisverotukseen

Latasi skriinille ikäviä lukuja, työ etusijalle!

Arto Satonen on varsin tunnettu kokoomuspoliitikko. Hän on hoitanut jämäkästi eduskuntaryhmän puheenjohtajuutta, jota voisi luonnehtia ministerin pestin arvoiseksi vaikutusvallaltaan. Hän on valmis antamaan Stubbin hallitukselle "puhtaat paperit". Vastustajat haluavat pyyhkiä hallituksen ansiolistalta kaikki ne päätökset, jotka sisältyvät talouden tasapainottamiseksi, siis säästöpäätökset ja veronkorotukset. Vastaavia ei ole saatu aikaiseksi vuosiin. Suomen ongelma ei ole suhdannekriisi, vaan se on selkeästi rakennekriisi. Myönteisiä asioita ei luetteloon paljonkaan jää.

Turun Telakan kaltaisia pelastusoperaatioita pitäisi saada enemmän, että kriisi todella hellittäisi. Tässä mielessä minulla onkin varsin ikäviä lukuja esitettävänä, kuten talouden kehitystä kuvaava tilasto, jossa maamme on peränpitäjien joukossa. Samoin investointimmekin kulkevat EU-maiden jälkijoukossa. ‒Meidän on saatava kilpailukykymme parantumaan ja ikähaasteestakin on selvittävä. Rakenneongelmamme ei poistu velkarahalla. Emme saa ottaa syömisvelkaa lisää", Satonen sanoo. ‒Vuonna 1987 Suomessa asui 4,9 miljoonaa ihmistä ja töissä oli 2,3 miljoonaa ihmistä. Tällä hetkellä Suomessa asuu 5,4 miljoonaa ihmistä ja töissä on edelleen 2,3 miljoonaa ihmistä. Huoltosuhteemme on siis heikentynyt merkittävästi ja samaan aikaan hoitotarve on kasvanut.

Suomalaisten työllisyysaste on nyt 67,4 prosenttia. Suomeksi sanottuna siis kaksi kolmesta työikäisestä ja työkykyisenä on töissä. Ruotsissa työllisyysaste liikkuu 73-74 prosentin hujakoilla eli siellä töissä on kolme neljästä ja talous tasapainossa. Yksi prosenttiyksikkö työllisyysasteeseen tuo julkiseen talouteen 1,5 miljardia lisää. Jos Suomi saa nostettua työllisyysasteen 75 prosenttiin ja painettua työttömyyden 5 prosenttiin, niin hyvinvointiyhteiskunnan palvelut on pelastettu. Tuli sote nyt tai koska tahansa", Satonen sanoo. Suomalaisessa poliittisessa keskustelussa unohtuu liian usein se, että hyviä palveluita voidaan taata kansalaisille vain, jos niiden rahoitus on kunnossa.

Jokainen ehdokas haluaa taata ilmaisen koulutuksen, hyvän terveydenhoidon ja arvokkaan vanhuuden. Niin pitääkin, mutta hyvin harva kertoo miten aikoo ne palvelut rahoittaa, kun velkaantumisen tie on kuljettu loppuun. Helppoja keinoja ei ole. Siksi työ on asetettava etusijalle. Palataan vielä eläkeläisten verokohteluun: Rasi sanoo vastustavansa jyrkästi raippaveroa ja leikattua indeksiä. Satonen kuittaa asian olevan niinkuin Rasi sen tulkitsee, Mutta tässä tilanteessa emme voi asiaan vaatia muutoksia.

Vilkas keskustelu väritti viinilasillisen kera keskustelua. Kuusitoista ansiokasta kysymystä saivat Seppo Sirenin tiukassa ohjauksensa vastaukset Sekä Rasi, että Satonen antoivat kumpikin tulkintansa paikalla olijoille. Seuraavana päivänä alustajat vastailivat Torremolinosin Cervantesissa kysymyksiin 15 läsäolijan edessä. Keskustelu lopetettiin tunnin asiallisen sananvaihdon jälkeen.


PK

HYVÄHENKINEN JA INNOSTAVA SYYSGAALA

 

Aurinkorannikon Kokoomus vietti iloisen arvokasta syysgaalaa 8.11.2014 tutussa Restaurante Valparaisossa – sen erittäin viihtyisäksi koristellussa alasalissa.

Viime vuodelta miellyttäviin muistoihin jäänyt yhdistyksen 15-vuotisjuhla innosti tämänkertaisen syysgaalan järjestämiseen. Ja jälleen onnistuttiin kiitettävästi; 121 yhdistyksen jäsentä saivat salin täyttymään sekä fyysisesti että henkisesti. Väki viihtyi!

Tilaisuudessa kuunneltiin todellisuuden tietoisina kaksi puheenvuoroa, puheenjohtaja Arto Paalanteen määrittelemä Aurinkorannikon Kokoomuksen sijainti ja merkitys poliittisella kartalla ja kunniavieras Ben Zyskowiczin muutamalla henkilökohtaisella vitsillä höystetty näkemys Kokoomuksen tilasta ja tavoitteista. Hän ei unohtanut tuoda pääministerin lämpimiä terveisiä ja kehaista Aurinkorannikon Kokoomusta, jonka totesi olevan lajissaan ensimmäinen, suurin ja tärkeää poliittista työtä tekevä yhdistys.

Illan ohjelmaan kuului myös ex -puheenjohtajan ja kunniajäsenen, Sakari Pekkarisen onnittelupuhe

10 vuotta toimineelle Naisten lounaalle. Puheessaan hän keskittyi kertomaan toiminnan alkuunlähdöstä ja sen sisällöstä. Juhlakukkaset otti halausten kera vastaan Eija Oksa Kokoomuslaista rahankeruuperinnettä edusti Seppo Sirenin järjestämät arpajaiset. Tuotteet kävivät hyvin kaupaksi, sillä voitot olivat merkittäviä kahden hengen Brysselin matkasta ensi syksyn syysgaalan lippuun ja vastaavan kaltaisiin arvopalkintoihin. Näin tuli järjestäjien taholta todetuksi, että syysgaalasta tuleekin perinne. Hyvähenkinen tilaisuus päättyi tanssilliseen liikuntaan.

Voimamme on osaavassa ja monipuolisessa jäsenistössä

Arto Paalanne keskittyi puheessaan selvittämään yhdistyksensä jäsenkunnan erilaisuutta verrattuna muihin kokoomusjärjestöihin. – Meillä ei ole kilpailua etenemisestä politiikan vaikutuspaikoille. Tämä on hyvä sekä huono asia. Se on huono siksi, että meiltä puuttuvat ne aktiiviset henkilöt, jotka haluaisivat lähteä etenemään puolueen organisaatiossa. Heidän puutteensa näkyy täällä siten, että yhdistyksellä on pula henkilöistä, jotka olisivat valmiita käyttämään aikaansa paikallisyhdistyksen hyväksi. Eteneminen uralla on loogista kokoomuksen tyypilliselle kannattajakunnalle. Tämä vaikutusmahdollisuuksien puute on korvattava jollakin muulla tavalla, Paalanne päättelee ja jatkaa: – Tämä muu voisi olla järkevän toiminnan järjestämistä ja ylläpitoa niin, että kokoomuslaiset rannikon asukkaat mieltäisivät Aurinkorannikon Kokoomuksen omaksi viiteympäristökseen. Meillä on aktiivista toimintaa kuten poliittinen keskustelukerho, kirjaraati, golf, naisten lounaat, matkat ja iltajuhlat. Näitä kaikkia tarvitaan, jotta kokoomuslaista yhteenkuuluvuutta voidaan ylläpitää. Erittäin tärkeänä pidän sitoutumistamme Kokoomuksen poliittisiin tavoitteisiin. Yhdistyksessämme on poikkeuksellista osaamista eri elämänaloilta. Usealla jäsenellämme on Kokoomuksen kultainen ansiomerkki todisteena poliittisesta osaamisesta ja aktiivisuudesta. Jäseniämme on osallistunut sekä valtakunnan että kunnallispolitiikan tehtäviin. Joukossamme on merkittävän elämäntyön tehneitä yrittäjiä, yritysten entisiä ja nykyisiäkin johtohenkilöitä sekä myös opetusalan, terveydenhoidon, talouden, finanssimaailman, kiinteistötoimen, valtionhallinnon ja tekniikan aloilta.

Tällaisen osaamisen saamme käyttöömme poliittisissa keskusteluissamme. Olemmekin tehneet aloitteita puolueellemme työelämän, talouden ja sosiaalipolitiikan aloilta. Tätä työtä jatkamme, lupaa Arto Paalanne. – Pidämme tärkeänä saada äänemme kuuluviin, kun Kokoomus pohtii seuraavaan hallitukseen menon ehtoja ja tavoitteita. Myös emopuolueen imagoasiat ovat puhuttaneet jäsenistöämme.

 

Suomalaisten elämää Aurinkorannikolla

Paalanteella oli varsin kiinnostavaa kerrottavaa suomalaisten elämästä Aurinkorannikolla, sopivan 4000 kilometrin etäisyydellä Suomen vaatimattomasta ilmastosta ja vaativasta byrokratiasta.

– Meitä suomalaisia on täällä eri tavalla rekisteröityjä noin 11000, talvisaikaan jopa 20000 henkeä tutkija Paula Könnilän mukaan. Hän on myös tutkinut täällä asuvien ja vähemmän aikaa viettävien koulutuksellista taustaa. Yli puolella on joko korkeakoulu- tai yliopistotutkinto. Joukossa lienee lapsia noin 500. Osa aikuisista on täällä yrittäjinä, ammatinharjoittajina, opettajina, ammattitaitoisena työvoimana ja harjoittelijoina erilaisissa palveluammateissa. Eläkkeellä olevia on noin 10000 virallista ja rekisteröimättömät päälle. Muutama tuhat henkilöä maksaa veronsa tänne, valtaosa kuitenkin Suomeen. Julkiselta sektorilta eläköityneet ovat pääosin Suomen verotuksessa. Täällä asuvien merkitys on Aurinkorannikon taloudessa erittäin suuri. Olemme englantilaisten jälkeen merkittävin taloudellinen vähemmistö. Nopeasti laskien kulutamme täällä vuosittain yli 100 miljoonaa euroa elämiseen,kuten asumiseen, ruokaan, juomaan, ravintolapalveluihin, matkailuun, autoiluun ja kouluttautumiseen sekä harrastuksiin, joista golf on merkittävin ja sen päälle lisäksi erilaisiin investointeihin kuten kiinteistöihin ja autoihin.

Mitä saamme vastineeksi?

- Meitä suomalaisia on täällä pienen suomalaiskaupungin verran, ehkäpä Kerava olisi oikea verrokki. Olemmeko osanneet järjestää elämämme ilman Keravan kokoisen kaupungin hallintoa?Arto Paalanne kysyy ja vastaa: – Kyllä olemme! Me käytämme rannikon kuntien palveluja kuten yleistä järjestystä katujen kunnossapitoa puistoja, vettä, sähköä ja terveyskeskuksia. Ehkä jotain maakuntahallinnostakin. Käytämme myös Suomen Kelan palveluja ja satunnaisesti muitakin palveluja. Mutta pääsääntöisesti elämme omillamme. Meillä on ollut yksi sosiaalityöntekijä, konsulaatti toimii Malagassa ja Madridissa on lähetystö. Eli hoidamme yhteisiä tarpeitamme suurelta osin kolmannen sektorin keinoin. Koulutusta järjestetään kannatusyhdistysten ja eri yhdistysten kanssa. Sosiaalipuoli on suomalaisen seurakunnan päävastuulla. Vapaaehtoisuus lienee toiminnan ydin. Täällä on yhdistyksiä joka lähtöön. Niiden toiminta on yleishyödyllistä ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa, hän luettelee.

Lopuksi puheenjohtaja Arto Paalanne esittää retorisen kysymyksen: – Olisiko meidän elämästämme jotain opittavaa Suomessa, kun mietitään kotimaan hallinnollisia tarpeita tai sellaista tulevaisuutta, jossa kolmas sektori ja yksilöt itse kantaisivat merkittävämmän osan palveluiden järjestämisestä kuin nyt on asianlaita Suomessa?

Ben Zyskowiczin lääkekaapista helpotusta lamatautiin

– Puolueet muistuttavat lopultakin aika paljon toisiaan. Niillä on samoja tavoitteita, kuten työllisyyden parantaminen, hyvinvointiasiat jne. Olen kiteyttänyt ajatukseni näin: Kaikki puolueet

haluavat jakaa yhteistä kakkua. Lapset, eläkeläiset, tiestö, koulutus tarvitsevat varoja. Halutaan antaa sinne ja tänne. Tärkeää on, että pystymme jakamaan yhteisiä rahojamme järkevästi. Sanon, että Kokoomus on meidän puolueistamme se, joka on yhteisen jakamisen lisäksi kiinnostunut kakun kasvattamisesta. Kaikki puolueet ovat hyviä jakamaan, mutta me korostamme, että ennen kuin sitä kakkua voidaan jakaa, sitä täytyy kasvattaa. Suomalaisessa politiikan teossa on käsitys, että verottamalla lisää, voidaan lamasta selvitä. Nykyisin keskimääräinen veroprosenttimme on 44. Jos korotamme sen 54 tai 64 prosenttiin, vieläpä, siitäkin kireämmäksi, uskotaan ongelmista selvittävän. Joku kunnallinen tilapäinen vaje voidaan paikata, mutta ei valtion taloutta. On korostettava, että taloudellisen hyvinvoinnin kasvu perustuu työntekoon ja yrittämiseen. Verotus on vain väline. Siitä voidaan osa käyttää hyvinvoinnin kasvattamiseen.

Ei ole montakaan päivää siitä, kun Paavo Arhinmäki ehdotti, että lasketaan päivän työtunnit kuuteen. Arhinmäki uskoo, että näin Suomi nousee, kun teemme vähemmän töitä. Minä uskon, että Suomi nousee, kun teemme enemmän töitä.

– Usein saan vastata kysymykseen, miksi tehtiin tällainen kuuden puolueen hallitus, joka ei pysty tekemään järkeviä päätöksiä. Ja onhan se sellainen sekametelisoppa! hän toteaa. Haluan muistuttaa teille kaikille, että tämä hallitus oli ainoa, joka voitiin perustaa vaalituloksen perusteella. Me poliitikot olemme olemassa sitä varten, että hoidamme isänmaan asioita. Useat poliitikot ovat sanoneet, että miksi ette tehneet vähemmistöhallitusta. Tiedän tasan tarkkaan, että tämä enemmistöhallitus oli ainoa vaihtoehto. Välillä yritettiin muutakin, mutta sitten oli palattava tähän

vaihtoehtoon. Kokoomuksella oli suurimpana puolueena velvollisuus rakentaa hallitus.

Nyt on menossa kolmas vuosi, kun olemme lamassa, koko Eurooppa on. Näissä olosuhteissa ei ole ollut mahdollisuuttakaan nousuun. Tämän laajan taantuman lisäksi olemme kärsineet epäonnestakin. Nokia menetti kilpailukykynsä, samoin on käynyt puunjalostusteollisuudellekin paperinkulutuksen vähenemisen takia. Tuhansia työpaikkaoja on kadonnut lyhyessä ajassa.

Tämä hallitus on tehnyt voitavansa

– Tämän hallituksen toimesta on tasapainotettu valtion taloutta 6,5 miljardilla eurolla. Tätä lukua voidaan verrata edellisen hallituksen toimiin. Vanhasen hallitus, jossa Kokoomuskin oli mukana, otti vuodelle 2009 lainaa 10 miljardia ja seuraavan vuonna vajaat 10 miljardia. Montako miljoonaa silloin säästettiin? Ei ensimmäistäkään!

Kokoomuksen vaatimukset laman selvittämiseksi

1) – Meidän pitää jatkaa julkisen sektorin sopeuttamista. Kun valtion tulot eivät kasva, emme voi menojakaan kasvattaa. On tehtävä säästöjä. Meillä on siis lisää sopeutettavaa. Ne ovat vaikeita päätöksiä. Ei tämä maa kuitenkaan verottamalla selviä velvoitteistaan.

2)Työelämää pitää uudistaa joustavammaksi. Enemmän sopimista yritystasolla, niin että siellä voidaan joustaa. Työtä tehdään silloin, kun sitä on ja vähemmän silloin kun sitä ei ole. Palkatkin voisivat joustaa saman periaatteen mukaisesti. Nyt meillä joustaa vain työttömyys, ei mikään muu.

3) On uudistettava sosiaalijärjestelmämme. Tämä on tosi tärkeää. On saatava aikaiseksi tilanne, jossa työn tekemisen on oltava kannattavampaa. Sen, joka nousee aamu kuudelta ja menee pienipalkkaiseen työhön esimerkiksi Alepan kassalle, on saatava parempi korvaus kuin henkilön, joka ei nouse aamuvarhain eikä ota vastaan pienipalkkaista työtä. En syyllistä työttömiä, mutta yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että työn vastaanottaminen on aina kannattavampaa kuin rahan maksaminen kotiin.

– Minun mielestäni työikäisille ei pitäisi maksaa, ei varsinkaan nuorille, sosiaaliturvaa kotiin Ben julistaa.

Aina heille pitäisi tarjota ja edellyttää jotain merkityksellistä tekemistä. Sitä tekemistä riittää vanhusten huollossa, puisto- ja metsänhoitotöissä yms. Siis meille pitää laatia vastikkeellinen sosiaaliturva. Se olisi nuoren kehittymisen kannaltakin suotuisaa kasvun edellytystä. Se on myös yhteiskunnan kannalta parempi vaihtoehto. Näihin uudistuksiin olisi ensi hallituskaudella päästävä. Lopuksi hän esitti spekulatiivisen ajatuksensa siitä, että Kokoomus menestyy vaaleista ja sen kanssa hallituksen muodostaisivat esimerkiksi Keskusta, Perussuomalaiset ja RKP. Uskon, että tällä kokoonpanolla esittämäni asiat saataisiin hoidetuksi. Työmarkkinajärjestöjen kanssa asioista saattaisi tulla ongelmia.

Mutta jos Kokoomus ei pärjää eikä ole hallituksessa seuraavalla vaalikaudella, vaan Keskusta,SDP ja Perusuomalaiset muodostaisivat hallituksen, nämä asiat eivät luultavasti menisi läpi. – Odottelemme nyt huhtikuussa pidettäviä vaaleja ja teemme parhaamme, Ben Zyskowicz lupaili

Muistiin merkitsijä

Pekka Kivimäki

PS. Kuvagalleriasta löytyy muutama valokuva tilaisuudesta

_______________________________________________
 

 

ATTE KALEVALLA MAHTAVA SUOSIO AURINKORANNIKOLLA

 

Sotatieteiden maisteri, kapteeni evp Atte Kaleva,36, veti Nuriasolin ison salin täyteen kiinnostuneita kuulijoita, peräti 320. Se lienee ravintolan ennätysyleisö. Viime vuonna Aurinkorannikon Kokoomuksen tilaisuudessa Ben Zyskowicz innosti 300 rannikon suomalaisasukasta kuulolle Nuriasoliin.

Samalla Atte Kaleva sai kunnian avata Aurinkorannikon Kokoomuksen vaalitilaisuuksien sarjan. Huhtikuun eduskuntavaalit pidetään 19. 4.

Vaaleihin mennessä Aurinkorannikolla vierailee useita puolueen johtoon kuuluvia kansanedustajia sekä uusia kasanedustajaehdokkaita.

Atte Kaleva itse on ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä.

Tilaisuuden ensimmäisen virallisen puheenvuoron piti yhdistyksen poliittisten tilaisuuksien järjestäjä Seppo Siren. "Arvoisat läsnäolijat, herra pääministeri ja puolueen puheenjohtaja -- on tänään lähettänyt viestin jäsenkunnalleen puoluejohdon ehdotuksesta strategiseksi hallitusohjelmaksi. Keskitymme olennaiseen. Strategisessa hallitusohjelmassa on tehty valintoja, joiden avulla saamme Suomen liikkeelle. Valintamme ovat: 1) Asetetaan työ etusijalle, 2) Käännetään osaaminen uuteen nousuun, 3) Kehitetään hyvinvointia vaikeinakin aikoina, 4) Tehdään Suomesta puhtaiden ja kestävien ratkaisujen edelläkävijä, 5) Vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa.

Jäsenjoukko ilmaisi aplodeillaan listan hyväksytyksi.

Laadukas interaktiivinen esitys: Islam, jihad, isis; uhka Suomelle?

Atte Kaleva muistetaan Jemenin sieppausdraamasta kolmen vuoden takaa. Hänet ja hänen vaimonsa siepattiin Jemenissä. Myöhemmin sieppaajat myivät suomalaispariskunnan Al-Gaida-järjestölle. Puoli vuotta kestäneen vankeusajan jälkeen pariskunta vapautettiin Omanin kautta. Kaleva oli tutkinut jo ennen sieppausta islamia. Puolivuotiset tapahtuman kokemukset lisäsivät kiinnostusta. Nyt miehellä on työn alla väitöskirja jihadismista. "Kenttätyö on valmiina", hän sanoo.

Luentonsa pohjaksi hän selitti kuulijoille islamilaiset termit Umma=islamin yhteisö, kafir=vääräuskoinen, takfir=pannaanjulistus ja salasfismi=kolme sukupolvea (hurskaimmat) Muhammadista lähtien.

Puhuja esitti kysymyksen: "Pitäisikö Suomessa olla huolissaan jihadismista?" Hän totesi, ettei juuri nyt ole akuuttia uhkaa, mutta uhkakuvia kylläkin: Islamistinen terrori-isku, valtaväestön ja muslimiyhteisöjen välisten jännitteiden kasvu, Suomeen palanneiden taistelijoiden keskeinen rooli ja terrorismilain säädäntö, joka on vuodelta 2003. Maailma on muuttunut, lainsäädäntökin on päivitettävä. ISIS on nykyään uhka Suomessakin. Tarvitsemme tehokkaan ja toimivan siviilitiedustelupalvelun.

Kaleva totesi myös, etteivät yhteiskunnalliset instituutiot ole auktoriteetteja jihadismiin suuntautuneille, muslimiyhteisöjen johtajilla on horjuva kanta jihadiin, pakolaisten ja maahanmuuttajien järkevää valintaa ja kouluttamista. Hän selvitti myös al-gaidan ja isiksen olennaisia eroja kalifaatin perustamiseksi.

Entä Nato?

Paikalla olijat antoivat täyden tukensa pääministeri-puolueen puheenjohtaja Alexander Stubbin lupaukselle viedä Suomi Natoon. Kaleva pyysi kädennostolla kuulijoita ilmaisemaan Natohalunsa. 300 paikalla olijaa olivat asiallisen Natoselvityksen kuultuaan valmiit valitsemaan Naton.

"Sotilaallisen maanpuolustuskykymme tulee jatkossa olla uskottava myös Venäjän mielestä. Puolustusvoimauudistus on vielä kesken, se pitää viedä kunnolla loppuun, ja samalla puolustusresursseja pitää lisätä. Suomen on liityttävä Naton jäseneksi. Naton jäsenenä oma itsenäinen puolustuskykymme muuttuu uskottavaksi myös Venäjän silmissä. Suomi tarvitsee jatkossakin oman armeijan, mutta yksin emme halua jäädä", kapteeni evp sanoi.

Hän totesi, että vuosittain Suomen jäsenmaksu Natolle olisi 45 miljonaa euroa. Kun Suomi osti käytettyjä Leopardtankkeja, niiden hinta oli kymmenkertainen Natomaa Puolan panssarivaunuostoksiin. Näin siksi, että Puola on Naton jäsen. Pian tulee harkittavaksi uuden sukupolven lentokoneostokset. Ne ovat vielä huomattavasti kalliimpia kuin panssarivaunut.

Esityksen jälkeen oli vuoro keskustelulle. Siitä tulikin kiintoisa osa illan ohjelmaa. Kaikkiaan 23 kysymystä esitettiin jihadismista, natosta ja asuntojen, tonttien, sekä meriväylien läheisten kohteiden myymisestä venäläisille. Yksityisten myyjien joukossa on ollut myös Suomen valtio.

Viimeinen kysymys koski talvisodan loppumista; miksi talvisota päättyi niin kuin se päättyi. Tämän jälkeen kymmenet ihmiset piirittivät Atte Kalevan. Hekin halusivat esittää kahdenkeskisiä kysymyksiä.

Pekka Kivimäki

Sanna Lauslahdella suuri suosio Aurinkorannikolla 30.1.2016

Sanna Lauslahti on yrittäjä ja Kokoomuksen kansanedustaja. Hänet valittiin eduskuntaan vuoden 2007 vaaleissa. Koulutukseltaan Lauslahti on kauppatieteiden maisteri. Hän on väitellyt hallintotieteiden tohtoriksi vuonna 2007. Hän on myös Espoon kaupunginvaltuuston jäsen ja on toiminut Suomen Uimaliiton puheenjohtajana.

Upea helmikuun alun aurinkoinen viikonvaihde oli täynnä ohjelmaa.

Ravintola Nuriasol 30.1.2016

Aurinkorannikon kokoomuksen kutsumana hän vieraili monessa eri tilaisuudessa. Päätilaisuus oli Poliittinen keskustelutilaisuus Ravintola Nuriasolissa, johon saapui reilut sata ihmistä. Keskustelu Suomen poliittisesta tilanteesta ja eläkeläisten asioista kävi kiivaana ja Sanna vastasi kysymyksiimme vakuuttavasti ja suurella asiantuntemuksella. Saimme vahvaa uskoa siihen, että hallituksemme tekee oikeita asioita.
Sanna Lauslahti esitti että, Suomen poliittinen kevät tulee olemaan ratkaiseva tulevaisuuden kannalta. Tästä aiheesta hän korosti kolmea nostoa.

@Talouden saattaminen kuntoon. Suome velka kasvaa edelleen viiden miljardin vauhtia vuodessa. Menojen näkökulmasta hallitus on jo tehnyt merkittävän osan säästöpäätöksistä viime syksynä. Säästöt konkretisoituivat lukuisina säästölakeina valiokunnissa ja tänä vuonna ne näkyvät ihmisten arjessa. Osa säästölakiesityksistä tulee vielä kuluvan vuoden aikana. Tältä osin hallitus on lähtenyt reippaammin toimeen verrattuna edelliseen hallitukseen.

@Talouskasvun pohjan luonti sisältäen kärkihankkeet ja kilpailukykypaketti/yhteiskuntasopimus. Samalla kun nipistetään menoista, rakennetaan uutta talouskasvua kahdella pääraiteella. Ensinnäkin kärkihankkeilla vahvistetaan perusinfrastruktuuria mm. Teitä, rakennetaan vahvoja liiketoiminta-alueita mm. Puhtaan teknologian alueelle ja terveydenhuollossa. Samoin palveluita digitalisoidaan ja normeja laitetaan nurin kasvun tieltä. Hankkeisiin on varattu yhteensä 1,6 mrd (0,6 mrd infra ja 1 mrd kärkihankkeet)

Toiseksi kilpailukyky/yhteiskuntasopimuksen tavoitteena on lisätä kustannuskilpailukykyä. Työmarkkinaosapuolille on annettu neuvottelurauha löytää ratkaisu. Kilpailukykypaketti on nyt hetken odottamassa ratkaisua. Lisäksi tavoitteemme on lisätä paikallista sopimista.

@ Rakenneuudistusten saatteleminen eteenpäin - sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja Maakuntahallinto. Kannatimme suurempia Sote-alueita, mutta valitettavasti emme saaneet tältä osin asiantuntijoiden parhaaksi katsomaa aluemäärää. Toisaalta ratkaisuun saatiin mukaan valinnanvapauden, vahvan valtionohjauksen ja tilaajana-tuottajan erottamisen. Nyt sote ja maakuntauudistus etenevät vauhdilla. Uudistuksiin liittyvät lait on tarkoitus saattaa lausuntokierroksille jo huhtikuussa.

Perjantaina 8.2 klo klo 15.30-17.00 Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen toivottaa meidät tervetulleeksi keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta ja Aurinkorannikon suomalaisten ajatuksista. Tilaisuus on suomenkielinen ja avoin kaikille Aurinkorannikon suomalaisille. Aikaa on varattu avoimeen keskusteluun ja kysymysten esittämiseen. Paikka on Palacio de la Paz, Recinto Ferial, Fuengirola

https://www.facebook.com/519955534809767/posts/1395305747274737/

Sanna Lauslahdella suuri suosio Aurinkorannikolla 30.1.2016

 

Lue lisää osiossa Tapahtumat.

 

Atte Kaleva Nuriasolissa 11.2.2015. Esitystä seurasi 320 läsnäolijaa.
Ben Zyskowizc vieraanamme 7.-10.11.2014
Kansanedustaja Pia Kauma esiintyi puhe- ja keskustelutilaisuudessa Restaurante El Patiossa 7.1.2012
Aurinkorannikon Kokoomuksen hallituksen jäseniä Café Niinistön avaushetkellä Bar Cocina Witissä 28.11.2011
Sauli Niinistön sisar Virve Partanen vieraili Café Niinistössä 28.11.2011, kuvassa yhdessä puheenjohtaja Sakari Pekkarisen kanssa
Naisten lounaat käynnistyivät perinteiseen tapaan 12.10.2011. Tässä naisten puheenjohtaja Eila Huttunen Bar Cocina Witissä (kuva Heikki Laukkonen)
Osallistuimme laivaristeilylle läntiselle Välimerelle 1.-8.10.2011. Laivamme Adventure of the Seas on rakennettu Turussa 2001 ja siihen mahtuu 3000 matkustajaa
Kokoomuksesta tuli ensimmäisen kerran eduskunnan suurin puolue, mutta Perussuomalaiset oli suuri vaalivoittaja
Matti ja Maija Purhonen sekä Hannu ja Kirsi Ruotsalainen Jerezin matkalla 3.3.2011 (kuva Heikki Laukkonen)
Ben Zyskowizc vieraanamme 7.-10.11.2014
Ilkka Kanerva esiintyi pitkän viikonlopun aikana sadoille kuulijoille

 

Teimme 9.-10.11.2017 viinimatkan Setenil de las Bodegasiin ja Rondaan, joissa vierailimme kahdella viinitilalla, Dona Felisan ja Decalzos Viejos'in viinitiloilla. 

www.chinchillawine.com

www.descalzosviejos.com

Menneet tapahtumat

 

POLIITTINEN KESKUSTELUKERHO 10.4.2013 KERÄSI YLI SATAPÄISEN YLEISÖN

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa oli alustajana Hotel Confortelissa järjestetyssä tilaisuudessa.

Ks. kuvia osiosta Kuvagalleria


Valittu Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö pitämässä kiitospuhetta (kuva tv-lähetyksestä).
Partido Popularin peñassa runsaslukuinen joukko Sauli Niinistön kannattajia seurasi vaali-iltana 5.2. valkokankaalta tv:n vaalilähetystä (kuva Heikki Laukkonen)
Jo ennakkoäänestyksen tulos ennakoi vaalitulosta ja toi vaalivalvojaisten osallistujien riemun esille (kuva Jouko Taukojärvi)
Vaalivalvojaisten juhlavin hetki koitti, kun vaalitulos oli varmistunut ja hiljennyimme kuuntelemaan Sibeliuksen Finlandiaa, ilon kyynel silmäkulmassa.
Tuleva presidenttipari Sauli Niinistö ja Jenni Haukio, kun äänistä oli laskettu 99,9 % (kuva tv-lähetyksestä).