Poliittiset Keskustelutilaisuudet

Kuvat Hilkka Vahervuori 

 

POLIITTINEN AAMIAINEN 4.4.2022

 

Tämänkertaiseen poliittiseen aamiaiseen saimme vieraiksi puoluetoimistolta hallintopäällikkö Timo Elon ja järjestöpäällikkö Sanna Kalisen.

 

Timo Elo kertoi puolueen tämänhetkisistä näkymistä erityisesti ensi vuoden eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Kokoomuksen keskeisiä teemoja ovat nytkin perinteiset arvomme, jotka liittyvät vastuulliseen taloudenpitoon, julkisten menojen tarkkaan priorisointiin ja oikeudenmukaiseen verotukseen niin, että hyvinvointi voidaan säilyttää myös pidemmällä tähtäimellä.

 

Nykyisen Ukrainan sodan sekä arvaamattoman Venäjän Putin politiikan seurauksena valtion menoja turvallisuuden varmistamiseksi joudutaan kuitenkin lisäämään ja se aiheuttaa väkisinkin lisävelanottoa.  Tähänkin välttämättömään investointien lisäämiseen parhaat lääkkeet ovat työn ja työllisten lisääminen erityisesti yrittäjien ja yksityisen sektorin toimesta.

 

Vilkkaassa keskustelussa mahdolliset verotuksen ja investointien uudet painotukset nousivat esiin. Esitettiin muunmuassa kalliin sote uudistuksen lykkäämistä ja alimpien tuloluokkien verotuksen poistamista kokonaan.

 

Sanna Kalinen kertoi puoluekokousvalmisteluista erityisesti meidän paikallisyhdistysten kannalta sekä tulevista tapahtumista Kokoomuksen sanoman kirkastamiseksi kohti vaaleja mentäessä. Varsinainen kampanjatyö alkaa syksyllä, mutta valmistelevia toimia ja politiikkatapahtumia pidetään jo kevään kuluessa eri puolilla maata. Sanna hoitaa myös sääntöuudistusta puoluetoimiston puolesta. Kuten tiedämme ehdottamamme pienet muutokset puolueen mallisääntöihin ovat merkittäviä Aurinkokorannikon kokoomukselle.

kirjoittanut Jukka Leskinen

Kokoomuksen näkemys SOTE-palvelujen kehittämiseksi 

 

 

Pidimme poliittisen keskustelutilaisuuden Ruiskukka Golfia edeltävänä päivänä 26.3. Siellä oli puhujana Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma sekä etäyhteydellä kansanedustaja Ben Zyskowicz. Keskustelussa oli aiheina Suomen turvallisuustilanne ja NATO. Pia Kauma myös kertoi lopuksi missä mennään hyvinvointialueiden järjestäytymisessä. 

Poliittinen lounas

Mennyt viikonloppu tarjosi yhdistyksemme jäsenille mielenkiintoista aktiviteettia. Sekä hengen että ruumiin ravintoa!

Lauantaina poliittisessa lounastilaisuudessa kuulimme ensin etäyhteydellä Ben Zyskowichin katsauksen Ukrainan sodan vaikutuksista Suomeen, erityisesti taloudellisesta näkökulmasta. Samassa yhteydessä Ben tarkasteli myös nykyisen hallituksen vasemmistolaista talouspolitiikkaa ja sen väistämättömiä sekä vaarallisia vaikutuksia maamme pitkän ajan kehitykseen. Vastuuton ja osin aatteellinen velanotto merkitsee nyt jo suureksi paisuneen julkisen velan myötä yhä suurempaa verorasitusta sekä lähitulevaisuudessa että tuleville sukupolville. Yhä pienempi osa veronmaksajista kantaa yhä suuremman verotaakan osin maamme demokraafisen kehityksen johdosta.

Ben kuitenkin korosti, että Kokoomus tukee Tasavallan Presidentin ja hallituksen johdolla tehtäviä investointeja maan turvallisuuteen.

Benin huumorilla höystetyn katsauksen jälkeen kansanedustaja Pia Kauma antoi meille hyvin kattavan ja informatiivisen analyysin Ukrainan sodan vaikutuksista Suomen ulkopoliittiseen turvallisuustilanteeseen sekä nyt keskiöön nousseeseen NATO kysymykseen. Kokoomushan on ainoa puolue, jolla on asiasta puoluekokouksen päätös jo 16 vuoden takaa.

Pia uskoo, että Tasavallan Presidentin johdolla yhdessä valtioneuvoston kanssa päätös liittymisestä voidaan saada kesään mennessä ennen NATOn tulevaa huippukokousta. Tällä hetkellä aikatauluun tuo epävarmuutta Demareiden ja Keskustan sisällä käytävä keskustelu.

Lopuksi, mutta ei vähiten tärkeäksi asiaksi Pia toi esiin esimerkkejä maakuntavaalien jälkeen tehdystä työstä ja SOTE uudistuksen haasteista. Kokoomuksen vaalimenestys on auttanut puoluetta ottamaan vahvan roolin uusien maakuntahallintojen organisoimisessa. Pia kuitenkin lupasi, ettei työ lopu tämän jättiuudistuksen saattamisessa Kokoomuksen haluamaan suuntaan, erityisesti yksityisen ja kolmannen sektorin huomioimisessa tasapuolisina toimijoina yhteistyössä julkisen tahon kanssa.

Keskustelu Pian valaisevan esityksen aikana kävi hyvin vilkkaana ja saimmehan kuulla myös jäsenemme esittämän runon!

Kiitos kaikille osallistujille.

Jukka Leskinen

Kuvat Hilkka Vahervuori

ARK järjesti ravintola Kukossa kaikille avoimmen Poliittisen aamiaisen Ukrainan tilanteesta 11.03.2022.

Alustajana oli Pekka "Poku" Kivelä, joka antoi kattavan selvityksen Ukrainan sodan taustoista ja Venäjän motiiveista tähän armottomaan sotaan. Tilaisuuden tarkoitus oli aikaansaada kansalaiskeskustelua.

Kuulimme todella ansiokkaita esityksiä aina historian taustoista alkaen. Vastaavaa tilaisuutta ei Aurinkorannikolla ole koskaan aikaisemmin järjestetty.

Mielenkiintoisen lisän etäyhteydellä Strasbourgista toi kansaedustaja Elina Valtonen, joka kertoi tämän päivän ajankohtaisesta tilanteesta Euroopassa.

Paikalla oli salintäydelta väkeä.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi yhdistyksemme uusi pj.Jukka Leskinen.

Samassa yhteydessä lanseerattiin uusien jäsenten hankintakampanja työryhmän vetäjän Seppo Sirenin toimesta.

Poliittinen keskustelun 6.11. lauantaina klo 14 pääaiheena oli aluevaalit

Alustijina olivat Heikki Autto ja Janne Pesonen.

 

Alustuksessaan Heikki esitti tilanteen isona kuvana seuraavaa:

- se, että alueiden määrä on kasvanut edelliseen esitykseen verrattuna 18:sta  21:een, johtuu hallituksen poliittisesta laskelmoinnista. Esimerkiksi jakamalla Uusimaa neljään osaan, laskevat SDP ja Keskusta saavansa enemmän vaikutusvaltaa Itä-Uudellamaalla, Keski-Uudellamaalla ja Vantaa-Keravalla.

- Kokoomus ei olisi halunnut Suomeen tällaista SOTE-ratkaisua, mutta nyt kun ratkaisu on tehty, on Kokoomuksen oltava vahvasti mukana alueiden päätöksenteossa varmistamassa, että palvelut saadaan turvattua niin, että kustannukset eivät karkaa käsistä.

- hyvinvointialueiden toiminnan kokoluokkaa voi suhteuttaa Suomen valtion budjettiin joka on 65 mrd euroa. Tulevien hyvinvointialueiden budjetit ovat yhteensä yli 20 mrd ja työntekijöitä alueilla on peräti 220 000.

- palvelusetelien laajempi käyttö tarjoaisi yksityisille toimijoille mahdollisuuden kehittää toimintaa joustavammaksi ja lyhentää hoitojonoja, mutta hallitus ei ole ollut aktiivinen sen suhteen, päinvastoin hallitus on jopa poistamassa yksityisen hoidon KELA-korvauksia kokonaan.

- on suuri vaara, että näissä olosuhteissa yksityisen puolen mahdollisuudet kehittää innovatiivisia toimintaratkaisuja jäävät toteutumatta; mallina voisi olla Espoon Matinkylän yksityiselle toimijalle ulkoistama terveyskeskus.

Janne syvensi Heikin esitystä toteamalla erityiskysymyksenä sen, että työterveyshuollon piirissä on 800 000 henkilöä. Nämä ovat pois sotesta, kunnes siirtyvät eläkkeelle.

- kansanedustajien tulisi olla aktiivisesti mukana aluevaltuustoissa, koska he ovat olleet valmistelemassa niitä lakeja, joiden mukaan aluevaltuustot toimivat; he tuntevat kyseiset lait parhaiten ja voivat vaikuttaa siihen, että uudistuksen toteutus onnistuu mahdollisimman hyvin.

- kuntien terveyskeskuksista jäävä valtava kiinteistömassa tulee olemaan haaste; tullaanko sitä vuokraamaan joustavasti vai tehdäänkö sen suhteen esimerkiksi 10 vuoden sopimuksia?

POLIITTINEN AAMIAINEN 2.11.2021

Koronatilanteen helpotuttua poliittiset keskustelutilaisuutemme ovat vetäneet hyvin kuulijoita. Ensimmäinen poliittinen aamiainen pidettiin 2.11 ja siihen saimme puhujaksi luottoystävämme kansanedustaja Pia Kauman.

Pia piti erinomaisen ja kattavan katsauksen Suomen poliittisen kentän kuumiin aiheisiin - maahan muuttajien ja poliittisten pakolaisten tilanteeseen, Afganistanin ja sen lähialueiden tapahtumiin, kehysriiheen ja taloudelliseen tilanteeseen. Pia on loistava puhuja - hänellä on laaja tietämys politiikan kentän aiheista sekä osaa erittäin hyvin perustella mielipiteensä. Suuresta osanottajamäärästä päätellen poliittisilla aamiaisilla on selkeä sosiaalinen tilaus ja niitä tullaan jatkamaan!

 

Pian esityksestä löytyy pieni videon pätkä FB-sivuiltamme 

Kevään Poliittisten keskustelutilaisuuksien sarjan päätti 10.5 pidetty kuntavaaliteemainen, Espooseen keskittynyt, tilaisuus. Se pidettiin jo tuttuun tapaan ns. hybridimallilla - osa kuulijoista oli Ravintola Kukossa paikan päällä ja osa etänä teams-sovelluksella. 

 

Alustajina oli Espoon kuntavaaliehdokkaat Pia Kauma, Kai Mykkänen ja Jarno Limnèll.

 

Lisää tilaisuudesta tästä

Kokoomuksen tavoiteohjelma 

 

Uudenmaan kokoomuksen tavoiteohjelma

 

 

Keväällä 2020 käynnistimme uudelleen Poliittiset keskustelutilaisuudet. Aluksi oli ajatus, että keskustelisimme Nykypäivälehden pohjalta ajankohtaisista aiheista, mutta totesimme, että lehti tulee Aurinkorannikolle sen verran myöhässä, että aiheet eivät ole enää päivänpolttavia.

Päätimmekin että kerran kuussa toistuvien keskustelutilaisuuksiemme aiheet joko ilmoitetaan muutamaa päivää aikaisemmin tai tilaisuuden alussa sovitaan mistä keskustellaan.

Mahdollisuuksien mukaan pyrimme saamaan mukan kansaedustajia tai muita puolueemme poliittisia vaikuttajia mukaan tilaisuuteemme