Poliittiset Keskustelutilaisuudet

Poliittinen keskustelun 6.11. lauantaina klo 14 pääaiheena oli aluevaalit

Alustijina olivat Heikki Autto ja Janne Pesonen.

 

Alustuksessaan Heikki esitti tilanteen isona kuvana seuraavaa:

- se, että alueiden määrä on kasvanut edelliseen esitykseen verrattuna 18:sta  21:een, johtuu hallituksen poliittisesta laskelmoinnista. Esimerkiksi jakamalla Uusimaa neljään osaan, laskevat SDP ja Keskusta saavansa enemmän vaikutusvaltaa Itä-Uudellamaalla, Keski-Uudellamaalla ja Vantaa-Keravalla.

- Kokoomus ei olisi halunnut Suomeen tällaista SOTE-ratkaisua, mutta nyt kun ratkaisu on tehty, on Kokoomuksen oltava vahvasti mukana alueiden päätöksenteossa varmistamassa, että palvelut saadaan turvattua niin, että kustannukset eivät karkaa käsistä.

- hyvinvointialueiden toiminnan kokoluokkaa voi suhteuttaa Suomen valtion budjettiin joka on 65 mrd euroa. Tulevien hyvinvointialueiden budjetit ovat yhteensä yli 20 mrd ja työntekijöitä alueilla on peräti 220 000.

- palvelusetelien laajempi käyttö tarjoaisi yksityisille toimijoille mahdollisuuden kehittää toimintaa joustavammaksi ja lyhentää hoitojonoja, mutta hallitus ei ole ollut aktiivinen sen suhteen, päinvastoin hallitus on jopa poistamassa yksityisen hoidon KELA-korvauksia kokonaan.

- on suuri vaara, että näissä olosuhteissa yksityisen puolen mahdollisuudet kehittää innovatiivisia toimintaratkaisuja jäävät toteutumatta; mallina voisi olla Espoon Matinkylän yksityiselle toimijalle ulkoistama terveyskeskus.

Janne syvensi Heikin esitystä toteamalla erityiskysymyksenä sen, että työterveyshuollon piirissä on 800 000 henkilöä. Nämä ovat pois sotesta, kunnes siirtyvät eläkkeelle.

- kansanedustajien tulisi olla aktiivisesti mukana aluevaltuustoissa, koska he ovat olleet valmistelemassa niitä lakeja, joiden mukaan aluevaltuustot toimivat; he tuntevat kyseiset lait parhaiten ja voivat vaikuttaa siihen, että uudistuksen toteutus onnistuu mahdollisimman hyvin.

- kuntien terveyskeskuksista jäävä valtava kiinteistömassa tulee olemaan haaste; tullaanko sitä vuokraamaan joustavasti vai tehdäänkö sen suhteen esimerkiksi 10 vuoden sopimuksia?

POLIITTINEN AAMIAINEN 2.11.2021

Koronatilanteen helpotuttua poliittiset keskustelutilaisuutemme ovat vetäneet hyvin kuulijoita. Ensimmäinen poliittinen aamiainen pidettiin 2.11 ja siihen saimme puhujaksi luottoystävämme kansanedustaja Pia Kauman.

Pia piti erinomaisen ja kattavan katsauksen Suomen poliittisen kentän kuumiin aiheisiin - maahan muuttajien ja poliittisten pakolaisten tilanteeseen, Afganistanin ja sen lähialueiden tapahtumiin, kehysriiheen ja taloudelliseen tilanteeseen. Pia on loistava puhuja - hänellä on laaja tietämys politiikan kentän aiheista sekä osaa erittäin hyvin perustella mielipiteensä. Suuresta osanottajamäärästä päätellen poliittisilla aamiaisilla on selkeä sosiaalinen tilaus ja niitä tullaan jatkamaan!

 

Pian esityksestä löytyy pieni videon pätkä FB-sivuiltamme 

Kevään Poliittisten keskustelutilaisuuksien sarjan päätti 10.5 pidetty kuntavaaliteemainen, Espooseen keskittynyt, tilaisuus. Se pidettiin jo tuttuun tapaan ns. hybridimallilla - osa kuulijoista oli Ravintola Kukossa paikan päällä ja osa etänä teams-sovelluksella. 

 

Alustajina oli Espoon kuntavaaliehdokkaat Pia Kauma, Kai Mykkänen ja Jarno Limnèll.

 

Lisää tilaisuudesta tästä

Keväällä 2020 käynnistimme uudelleen Poliittiset keskustelutilaisuudet. Aluksi oli ajatus, että keskustelisimme Nykypäivälehden pohjalta ajankohtaisista aiheista, mutta totesimme, että lehti tulee Aurinkorannikolle sen verran myöhässä, että aiheet eivät ole enää päivänpolttavia.

Päätimmekin että kerran kuussa toistuvien keskustelutilaisuuksiemme aiheet joko ilmoitetaan muutamaa päivää aikaisemmin tai tilaisuuden alussa sovitaan mistä keskustellaan.

Mahdollisuuksien mukaan pyrimme saamaan mukan kansaedustajia tai muita puolueemme poliittisia vaikuttajia mukaan tilaisuuteemme

Kokoomuksen näkemys SOTE-palvelujen kehittämiseksi 

 

 

Kokoomuksen tavoiteohjelma 

 

Uudenmaan kokoomuksen tavoiteohjelma