Yhdistyksemme

VUOSIKOKOUS 19.2.2022 RAVINTOLA KUKOSSA 

Vuosikokouksemme aluksi talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen piti poliittisen tlannekatsauksen

Vuosikokoukseemme osallistui 43 yhdistyksemme jäsentä ja läsnäolo-oikeudella mukana oli 3

 

Vuosikouksessa valittu uusi hallitus:

Puheenjohtaja Jukka Leskinen

Hallituksen jäsenet

Helena Jokinen

Timo Juhala

Jarmo Karvinen

Liisa Kuoksa-Jalonen

Heikki Mäkelä

Anniina Pohjola

Hilkka Vahervuori

Irmeli Westerdahl

POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN AURINKORANNIKOLLA

Aurinkorannikon Kokoomus on monin eri tavoin ollut myötävaikuttamassa ja edistämässä Aurinkorannikon suomalaisten hyvinvointia. Olemme merkittävällä tavalla vaikuttaneet suomalaisen koulun pysyvän lukioluvan saamiseen poliittisten yhteyksiemme avulla. Olemme myös toimineet aloitteellisesti Sofian kannatusyhdistyksen perustamisessa ja edelleen pysyvän valtionavun saamisessa Sofia-opiston toiminnalle. Opetusministeri Henna Virkkusen kanssa meillä on muiltakin osin jatkuva ja tiivis yhteys rannikon koulu- ja opiskeluasioiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Aurinkorannikolla on ollut huutava tarve sosiaalityöntekijän saamisesta suomalaisia palvelemaan. Tässä asiassa teimme tiivistä yhteistyötä suurlähettiläs Markku Keinäsen kanssa. Peruspalveluministeri Paula Risikon kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen asia saatiin myönteiseen ratkaisuun. Suurlähettiläs Keinänen kirjoitti blogissaan, että yhdistyksemme aktiivisella toiminnalla oli ratkaiseva merkitys asian saamiseksi myönteiseen lopputulokseen. 

 

TIEDOTUSTOIMINTA

Lähetämme jäsenkirjeemme vain sähköpostiviestinä niille jäsenillemme, joilla tiedämme olevan käytössään sähköpostiyhteys. Sähköpostiyhteyttä vailla olevat saavat jäsenkirjeen 2 kertaa vuodessa postin kautta. Sähköpostiviestinnän tarkoituksena on nopeuttaa tiedon perille tuloa ja alentaa postituskustannuksia. Otamme sähköpostiosoitteet Kokoomuspuolueen jäsenrekisteristä emmekä luovuta niitä kenellekään ulkopuoliselle. Muista lähteistä emme ota osoitteita viestintäämme varten. Jäsenten tulee siksi oma-aloitteisesti hoitaa oikea sähköpostiosoite Kokoomuksen rekisteriin. Tämä voi tapahtua esim. lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jasenasiat@aurinkokokoomus.fi tai info@aurinkokokoomus.fi tai ottamalla suoraan yhteyttä Kokoomuksen toimistoon Helsingissä.

Suora nettiosoitteemme on www.aurinkokokoomus.fi. Pääosa jäsenkirjeiden sisällöstä näkyy aina, usein myös ajankohtaistettuna em. kotisivuilta. Otamme tilaisuuksistamme myös valokuvia, joista osa sijoitetaan Kuvagalleria-sivuille ja matkoista Matkat-sivuille. Kuvat saa näkyviin suurempina, kun kuvaa klikkaa tietokoneen hiirellä.

Halutessasi lisätietoja voit lähettää sähköpostiviestin suoraan asiasta vastaavalle hallituksen jäsenelle (katso yhteystiedot) tai jollakin seuraavista sähköpostiosoitteista: info@aurinkokokoomus.fi (kaikki asiat), golf@aurinkokokoomus.fi, jasenasiat@aurinkokokoomus.fi, matkat@aurinkokokoomus.fi ja tapahtumat@aurinkokokoomus.fi. Voit myös käyttää Ota yhteyttä -sivulla olevaa palautelomaketta.

SÄÄNNÖT

PDF-tiedostoSäännöt.pdf (134 kB)
Säännöt

POLIITTINEN YHDISTYS ESPANJAN AURINKORANNIKOLLA

Espanjan Aurinkorannikko eli Costa del Sol on yksi suurimpia yhtenäisiä suomalaisten asumis- ja loma-alueita Euroopassa. Täällä on perinteisen senioriväestön lisäksi runsaasti suomalaisia yrittäjiä ja eri ammateissa työskenteleviä työikäisiä ihmisiä. Arvioiden mukaan alueella oleskelee talvikaudella ainakin 10.000 suomalaista. He asuvat täällä joko vakituisesti tai oleskelevat pitkäaikaisilla lomilla.

Aurinkorannikon Kokoomus perustettiin syksyllä 1998 ja se oli ensimmäinen ulkomaille perustettu suomalainen poliittinen yhdistys.

Tärkein syy jäsenmäärämme kasvuun on varmasti se, että kokoomukselaisuus on nyt suosiossa. Puolueemme pystyy nykyohjelmallaan ja nykyjohdollaan vastaamaan parhaiten kansalaisten odotuksiin. Täällä Espanjassa tärkeä rooli kasvussa on lisäksi järjestämämme tilaisuudet ja matkat.

Meillä on muutaman kerran vuodessa poliittisia puhetilaisuuksia, joihin saamme puhujiksi puoluejohtoa, ministereitä, kansanedustajia ja kansanedustajaehdokkaita. Saamme tilaisuuksiin yleisöä 60-400 henkeä. Tilaisuuksissa ovat esiintyjinä aina Kokoomuksen "parhaat voimat" kotimaasta. Lisäksi pidämme muutaman kerran syksyllä ja keväällä poliittisen keskustelukerhon kokouksia, joissa keskustelemme ajankohtaisista poliittisista asioista.

Kulttuuri- ja virkistysmatkoja järjestämme jäsenille ja heidän ystävilleen, lähinnä Espanjassa, Portugalissa ja Marokossa.

 

Golfareille järjestämme rannikon suurimman golftapahtuman Ruiskukkagolf ja AurinkoGolf tilaisuudet vuosittain. Erittäin suosittu on myös kerran kuukaudessa järjestettävä naisten lounastilaisuus, jossa esitelmöi aina joku paikallinen asiantuntija.

 

HISTORIAA 

Ulkomailla asuvat ihmiset ovat aktiivisia ja yhteiskuntatietoisia, joten on luontevaa, että tällaiseen yhteisöön syntyy myös poliittista toimintaa. Edellä mainittujen lähtökohtien innoittamana perustettiin tänne Kokoomuksen paikallisyhdistys, nimeltään Aurinkorannikon Kokoomus ry. Puoluehallitus hyväksyi yhdistyksen Kokoomuksen jäsenjärjestöksi syksyllä 1998 pidetyssä puolueen 80-vuotis- juhlakokouksessa. Puolueen puheenjohtajana oli tuolloin Sauli Niinistö.

Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 12.12.1998. Sen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Pekka Kivelä ja varapuheenjohtajana Peter Fagernäs sekä sihteerinä Sakari Pekkarinen. Pekka Kivelä ja Sakari Pekkarinen olivat ne keskeiset henkilöt, joiden toimeliaisuudella yhdistys saatiin synnytetyksi. Myöhemmin yhdistyksen vuosikokous kutsui Pekka Kivelän kunniapuheenjohtajakseen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Matti Kairi

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on koota yhteen porvarillisesti ajattelevia henkilöitä. Tavoitteena on saada heidät aktivoitumaan kokoomuspolitiikasta ja yleensä yhteiskunnallisesta toiminnasta sekä äänestämään aktiivisesti suomalaisissa vaaleissa ja EU-vaaleissa. Lisäksi pidämme aktiivista yhteyttä espanjalaisen veljespuolueen Partido Popularin paikallisiin toimijoihin.

Aurinkorannikon Kokoomus on historiallisesti merkittävä yhdistys. Mikään suomalainen poliittinen puolue ei ollut aikaisemmin perustanut jäsenyhdistystä, jonka toiminta-alue olisi ollut Suomen rajojen ulkopuolella. Tästä syystä yhdistys tulee jäämään suomalaiseen poliittiseen historiaan.